leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng giá nhẹ.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.471đồng/lít (tăng 132 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.400đồng/lít;

Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 24.871 đồng/lít (tăng270 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá bán lẻ dầu điêzen 0.05S là 22.645đồng/lít (tăng 291 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa có giá bán không cao hơn 22.814 đồng/lít (tăng 505 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Tại kỳ điều hành lần này, dầu mazut 180CST 3.5S là mặt hàng duy nhất giảm giá. Theo đó, giá bán lẻ dầu mazut 180CST 3.5S  là 17.704 đồng/kg (giảm 277 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Về thời gian thực hiện: Không trích lập và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h  ngày hôm nay (5/9).

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 5/9/2023 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15h ngày 5/9/2023 đối với mặt hàng giảm giá.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).


Nguyễn Anh