leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng dầu đều tăng mạnh so với trước.

Cụ thể, theo Bộ Công thương thông tin, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và theo các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định: Không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; tiếp tục không chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95-III và dầu mazut 180CST 3,5S; chi Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu điêzen 0.05S ở mức 400 đồng/lít và đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.791 đồng/lít (tăng 1.152 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.172 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III bán lẻ là 23.963 đồng/lít (tăng 1.171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Đối với các mặt hàng dầu cũng đều tăng giá so với giá hiện hành từ hơn 800 đồng đến hơn 1.000 đồng. Cụ thể, dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ không cao hơn 20.612 đồng/lít (tăng 1.112 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa bán lẻ là 20.270 đồng/lít (tăng 1.081 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành) và dầu mazut 180CST 3.5S bản lẻ là 16.531 đồng/kg (tăng 806 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Thời gian thực hiện việc không trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng và mazut 180CST 3.5S, chi  sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng dầu điêzen 0.05S  và dầu hỏa, áp dụng từ 15 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2023.


Nguyễn Anh