Cụ thể, tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng xăng, dừng chi Quỹ BOG đối với 2 mặt hàng dầu hỏa (kỳ trước chi 300 đồng/lít) và dầu diesel (kỳ trước chi 400 đồng/lít), chi Quỹ BOG đối với dầu mazut ở mức 150 đồng/kg (kỳ trước không chi).

leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành ngày hôm nay, giá dầu tăng tới trên 1.000 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 22.822 đồng/lít, tăng 31 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành và thấp hơn xăng RON95-III 1.171 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III có giá bán lẻ là 23.993 đồng/lít, tăng 30 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành;

Đối với giá dầu, kỳ điều hành này, giá bán lẻ dầu tăng mạnh so với hiện hành. Cụ thể:

Giá bán lẻ dầu điêzen 0.05S là 22.425 đồng/lít, tăng 1.813 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành; Giá dầu hỏa bán lẻ là 21.889 đồng/lít (tăng 1.619 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Giá dầu mazut 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 17.668 đồng/kg, tăng 1.137 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Về thời gian thực hiện, không trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hoả và chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu mazut: áp dụng từ 15 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2023.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2023.

Nguyễn Anh