Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Văn Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố năm 2024 và về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án thành lập Trung tâm logistics Cát Lái trên địa bàn TP Thủ Đức.

Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan thường trực Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện Đề án đạt được một số kết quả nhất định qua quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

leftcenterrightdel
 TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt đề án "Phát triển ngành logistics TP HCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Các ngành, các đơn vị liên quan và các địa phương có các vị trí dự kiến quy hoạch phát triển các Trung tâm logistics cũng đã quan tâm, rà soát nhiệm vụ quy hoạch các Trung tâm logistics ở từng địa phương, góp phần cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến 2040, tầm nhìn đến 2060 trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng giao Sở Nội vụ phối hợp cùng với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan rà soát, kiện toàn Hội đồng Phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics TP Hồ Chí Minh đúng chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng.

Cùng đó, Phó Chủ tịch cũng giao các đơn vị liên quan chủ trì chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết, gửi về Sở Công Thương trước ngày 2/6/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 29/6/2024. 

Việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sẽ căn cứ theo nội dung tại Kế hoạch số 2076/KH-UBND của UBND thành phố về Kế hoạch Phát triển ngành logistics trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2025.

leftcenterrightdel
 Giai đoạn năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh đóng vai trò là động lực quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ.

Về nhiệm vụ quy hoạch các Trung tâm logistics, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Công Thương, UBND TP Thủ Đức và các quận/huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn) tập trung rà soát nhiệm vụ quy hoạch các Trung tâm logistics, đảm bảo gắn với quy hoạch chung của thành phố đang được điều chỉnh. Thời gian trình trước ngày 30/9/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh Quy trình Phối hợp triển khai thành lập Trung tâm logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tham mưu trình UBND Thành phố theo chức năng và theo quy định. Thời gian trình trước ngày 30/11/2024.

Về dự án xây dựng Trung tâm logistics Khu Công nghệ cao, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các Sở ngành liên quan, tham mưu UBND thành phố thành lập Tổ công tác (thành viên là các sở ngành liên quan và thành phố Thủ Đức) nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Ban quản lý Khu Công nghệ cao trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ công tác báo cáo UBND thành phố về tiến độ thực hiện theo định kỳ ngày 25 hàng tháng.

Về dự án xây dựng Trung tâm logisitics Cát Lái, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng đề nghị Thanh tra thành phố hướng dẫn doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các kết luận thanh tra có liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm logisitics Cát Lái. 

Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Trần Bình - Xuân Trường