Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Bùi Xuân Cường về tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 thành phố (đoạn 1: từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp; đoạn 2: từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng), Phó Chủ tịch UBND thành phố - Bùi Xuân Cường giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét đề xuất của Sở GTVT liên quan đến điều chỉnh tuyến Metro số 6 và tuyến đường trên cao dọc Vành đai 2; tổ chức cập nhật vào các Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 và các Đồ án quy hoạch khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

leftcenterrightdel
 TP Hồ Chí Minh đang ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án công trình giao thông trọng điểm.

Sở GTVT khẩn trương phối hợp Ban Giao thông và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố liên quan đến ranh chiếm dụng của dự án làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau khi có kết quả thi tuyển kiến trúc dự án; chủ trì, tổ chức thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt các dự án thành phần xây lắp đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Hội đồng thẩm định chương trình, dự án đầu tư công (Hội đồng thẩm định số 1 thành lập tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của Chủ tịch UBND TP HCM) khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND TP Thủ Đức và các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thành phần 2 (không có cấu phần xây dựng) được giao bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để phục vụ dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 Thành phố (đoạn 1, đoạn 2).

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến Nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1, TP Thủ Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Bùi Xuân Cường giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Nhóm Công tác liên ngành khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về đàm phán Hợp đồng dự án; tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Sở TN&MT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về Quy trình thanh toán quỹ đất cho các dự án BT theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - Bùi Xuân Cường giao Sở GTVT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố liên quan đến Tư vấn chung tổng thể thực hiện dự án; phối hợp với Sở GTVT các tỉnh (Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu) và các sở ngành thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án (nội dung, tiến độ thực hiện của các địa phương; khó khăn, vướng mắc; giải pháp đề xuất…), tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Đối với Dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Cần Giờ, UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương chủ trì, phối hợp các Sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố liên quan đến phương án kiến trúc đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của công trình.

Sở GTVT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy; tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở các dự án trên khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở ngành đơn vị liên quan tổ chức thẩm định theo đúng quy định; rà soát, điều chỉnh nguồn vốn dự kiến bố trí thực hiện các dự án trên đảm bảo điều hòa nguồn vốn linh động, hiệu quả; tham mưu, đề xuất UBND thành phố.

Trần Bình - Xuân Trường