Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành Kết luận Thanh tra số 24/KL-STNMT về việc sử dụng đất, xây dựng, hoạt động kinh doanh tại khu đất 6,74ha thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

leftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra về việc sử dụng đất, xây dựng, hoạt động kinh doanh tại khu đất 6,74ha thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.

Theo kết luận thanh tra, khu đất 6,74ha có vị trí mặt tiền Tỉnh lộ 767 có địa chỉ số 199, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom bao gồm 7 thửa đất (thửa đất số 02, 147, 148, 149 tờ bản đồ số 21 và các thửa đất số 395, 396, 397 tờ bản đồ số 11).

Khu đất này do ông Đ.H là chủ sử dụng và đang kinh doanh với tên gọi Khu du lịch Bát Tiên, sau đó đổi tên thành Khu sinh thái dưỡng sinh Thiên Phước. Trên khu đất 6,74ha này, các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp đã được thực hiện dần qua nhiều năm nhưng địa phương không kiểm tra, xử lý kịp thời.

Cụ thể, tại khu đất 6,74ha có 300m2 đất ở nông thôn thuộc thửa đất số 2 tờ bản đồ số 21, khu đất ở này chủ sử dụng đất đã xây dựng nhà ở, phù hợp mục đích sử dụng đất. Phần diện tích còn lại, mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp, chủ sử dụng đã xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan Nhà nước cho phép là vi phạm Điều 57 Luật Đất đai (diện tích vi phạm là 13.160,3m2).

Các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong thời gian dài nhưng UBND xã Bắc Sơn, UBND huyện Trảng Bom và các cơ quan chuyên môn không kiểm tra, xử lý kịp thời; Chưa thực hiện nghiêm theo chức trách, nhiệm vụ của UBND xã các cấp theo quy định tại điều 208 Luật Đất đai; Không thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm hành chính khi phát hiện công trình xây dựng trái phép vào năm 2015 dẫn đến công trình xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng vi phạm Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2012 được sửa đổi, bổ sung khoản 29 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020.

“Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách, công chức địa chính xã Bắc Sơn qua nhiều thời kỳ và các cá nhân có liên quan”, kết luận thanh tra nêu rõ.

Kết luận thanh tra yêu cầu UBND huyện Trảng Bom thực hiện các nội dung, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 19/11/2019.

Trường hợp quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì ban hành quyết định khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 65 Luật Xử phạt hành chính năm 2012 được sửa đổi bởi khoản 33 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020.

Kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật phù hợp, kết quả báo cáo về Sở Nội vụ trong tháng 5/2024. Trên cơ sở kết quả xử lý trách nhiệm do UBND huyện Trảng Bom báo cáo, giao Sở Nội vụ theo dõi, giám sát, đánh giá việc xử lý trách nhiệm này theo quy định pháp luật; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 6/2024./.

Đại Lánh