Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo kết quả kiểm tra các nội dung theo thông tin báo chí phản ánh về 22 căn nhà xây dựng ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm và việc kiểm tra, xử lý của UBND huyện Bảo Lâm.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh công trình xây dựng không đúng quy hoạch.

Theo báo cáo, Các căn nhà thuộc thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm được xây dựng trên các thửa đất có nguồn gốc: “Thửa đất số 133, tờ bản đồ số 43 được bà Phạm Thị Ngọc Quyên đăng ký, thực hiện các thủ tục tách thành 16 thửa đất mới (từ thửa 280 đến thửa 295) và đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp 16 giấy CNQSDĐ đối với 16 thửa đất này trong tháng 5/2022” và “Thửa đất số 44, tờ bản đồ 42A được ông Dư Văn Phi và bà Tạ Thị Thanh Tuấn đăng ký, thực hiện các thủ tục tách thành 22 thửa đất mới (từ thửa 222 đến thửa 243) và được Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp 22 giấy CNQSDĐ cho các thửa đất này trong tháng 4/2022.” Các thửa đất này được chuyển từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn.

Sau đó, hộ “bà Phạm Thị Ngọc Quyên đã chuyển nhượng 16 thửa đất này cho các người khác; trong đó có 14 thửa người nhận chuyển nhượng đã đăng ký, thực hiện các thủ tục hợp thửa thành 7 thửa (thửa số 321, 322, 333, 334, 336, 337, 342) được Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp đổi thành 7 giấy CNQSDĐ cho các thửa đất này, còn 2 thửa 290, 291 giữ nguyên theo lần tách thửa ban đầu”.

Hộ “ông Dư Văn Phi và bà Tạ Thị Thanh Tuấn đã chuyển nhượng 22 thửa đất cho các người khác; trong đó có 18 thửa người nhận chuyển nhượng đã đăng ký, thực hiện các thủ tục hợp thửa thành 9 thửa (thửa số 323, 325, 332, 335, 338, 341, 343, 344, 345) được Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp 9 giấy CNQSDĐ cho các thửa đất này, còn 4 thửa 222, 233, 234, 243 giữ nguyên theo lần tách thửa ban đầu.”

Tại các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND huyện Bảo Lâm có nội dung: “Những hạn chế trong việc sử dụng đất: Khi xây dựng nhà ở phải liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để hướng dẫn về thủ tục, tuân thủ quy hoạch liên quan”.

leftcenterrightdel
 Các cơ quan có thầm quyền xác định khu vực, vị trí đã xây dựng 22 căn nhà liền kề nêu trên chưa có sự thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

Theo Sở Xây dựng, việc để 22 căn nhà liền kề nói trên xảy ra các sai phạm liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Nhà ở cho thấy UBND xã Lộc Thành, UBND huyện Bảo Lâm chưa chấp hành nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tạm dừng các hoạt động xây dựng trên địa bàn; có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại địa phương; UBND xã Lộc Thành, UBND huyện Bảo Lâm chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết nên các căn nhà trên vẫn tiếp tục được xây dựng sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Liên quan đến công trình này "Chủ tịch" và "Công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường" UBND xã Lộc Thành bị tạm đình chỉ công tác.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo UBND huyện Bảo Lâm tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tạm dừng các hoạt động mở đường giao thông, phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng tại các khu vực (chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới) cho đến khi hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp và thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn thì mới tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Đồng thời yêu cầu các trường hợp xây dựng nêu trên chấp hành nghiêm theo quy định; không để xảy ra các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn huyện; chấm dứt trình trạng xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy hoạch được phê duyệt.

leftcenterrightdel
 Các căn nhà đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Liên quan đến việc này, ngày 3/4, ông Trương Hoài Minh – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm đã ký các Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đỗ Ngọc Cần – Chủ tịch UBND xã Lộc Thành và Trần Ngọc Hoàn – Công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Thành để xem xét các trách nhiệm liên quan.

Hải Đăng - Nho Thanh