Hôm nay (19/9), tại Trụ sở cơ quan VKSND tối cao, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

leftcenterrightdel
  Quang cảnh Hội nghị. 

Tham gia Đoàn kiểm tra số 3 có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao, Phó trưởng Đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, VKSND tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía VKSND tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành KSND, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành; chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc kiến nghị khởi tố các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ trì, phối hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và chỉ đạo VKSND các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành văn bản phục vụ tốt công tác này; VKSND tối cao đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò là cơ quan chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, có vai trò quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị. 

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra VKSND các cấp đã tiến hành 3.141 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, thực hiện quy chế dân chủ, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… đã tham mưu Viện trưởng VKSND cùng cấp xử lý, giải quyết 906 đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật, phẩm chất đạo đức, kỷ luật nghiệp vụ, tham nhũng, tiêu cưc…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng phát hiện 18 nguồn tin về tội phạm, đã chuyển đến Cơ quan điều tra của Công an nhân dân 3 tin, chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao 15 tin. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tiếp nhận 558 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 461 tin, trong đó: chuyển giải quyết theo thẩm quyền 25 tin, khởi tố vụ án hình sự 124 tin, không khởi tố vụ án hình sự 312 tin, tạm đình chỉ 86 tin, đang kiểm tra, xác minh 11 tin.

Từ năm 2011 đến năm 2021, VKSND các cấp đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 1.124.654 nguồn tin về tội phạm do Cơ quan có thẩm quyền điều tra tiếp nhận, kiểm tra, xác minh; đã chủ động phối hợp, yêu cầu khắc phục ngay các vi phạm, thiếu sót, bảo đảm Cơ quan có thẩm quyền điều tra tuân thủ, thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền điều tra các cấp đã thụ lý, kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực là 14.570/1.124.654 tin, đã giải quyết 14.259 tin (đạt 97,9%); đang giải quyết 311 tin. Viện kiểm sát ban hành 13.093 yêu cầu kiểm tra, xác minh, đạt tỉ lệ 89,9%; thực hiện kiểm sát trực tiếp và ban hành kết luận kiểm sát 5.127 cuộc.

VKSND các cấp đã ban hành 2.466 kiến nghị yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền điều tra khắc phục vi phạm, thiếu sót trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng VKSND tối cao. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới, bằng tinh thần quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm cao của lãnh đạo VKSND, ngành KSND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp tích cực, quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra cũng đề nghị, VKSND tối cao cần tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp giữa Viện kiểm sát các cấp và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận các nguồn tin tố giác tội phạm. Tiếp tục chủ động hơn, kịp thời, chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả hơn để bảo đảm không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thay mặt Ban cán sự đảng VKSND tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để quán triệt thực hiện nghiêm hơn nữa công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trong thời gian tới.

Vũ Phương