Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, Vụ 5 đã tích cực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch, như: Kịp thời Hướng dẫn Viện kiểm sát địa phương về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án tham nhũng, chức vụ năm 2019; xây dựng báo cáo chuyên đề thu hồi tài sản.

Tham mưu cho Ban cán sự đảng và Viện trưởng VKSND tối cao hoàn thành các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) giao, nhất là việc xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nội dung các Phiên họp, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, tham gia Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo. Tích cực tham mưu kiến nghị và phối hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định 30/2018-CP của Chính phủ để giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến định giá tài sản, xác định hậu quả thiệt hại.

Triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đột phá, nhiều chỉ tiêu công tác có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, kiểm sát chặt chẽ 100% các vụ án, bảo đảm có yêu cầu điều tra; các quyết định, phê chuẩn của Viện kiểm sát đều có căn cứ, đúng pháp luật; công tác thu hồi tài sản được chỉ đạo quyết liệt.

Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tăng 17,8%; giải quyết 100% án trong giai đoạn truy tố, truy tố đúng tội, đúng thời hạn 100%; không có tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính, không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội; không có bị cáo bị Tòa án tuyên không phạm tội; án trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm 14,9%. Kịp thời phát hiện sai phạm và yêu cầu kháng nghị phúc thẩm đối với 2 bản án hình sự có sai phạm. Ban hành 1 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật...

Đối với các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, lãnh đạo Vụ đã tập trung chỉ đạo, chủ động thành lập các tổ án, lựa chọn các Kiểm sát viên có kinh nghiệm tham gia; tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 110 và phối hợp tốt với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xác định thiệt hại liên quan đến giám định, định giá tài sản.

Tích cực phối hợp với CQĐT, Viện kiểm sát và Tòa án các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đúng pháp luật, đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong đơn vị đoàn kết, cán bộ, công chức đều giữ vững phẩm chất chính trị, không vi phạm kỷ luật, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ 5

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ 5, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị để đạt được những kết quả tích cực, từ đó hoàn thành nhiều nhiệm vụ theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Vụ 5, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, đơn vị cần tiếp tục bám sát Chỉ thị công tác của Ngành, Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của VKSND tối cao, Chương trình công tác của đơn vị năm 2019 để thực hiện đầy đủ, chất lượng và đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng, Thủ trưởng và lãnh đạo đơn vị phải thực sự gương mẫu, có phương pháp lãnh đạo và trách nhiệm với công việc. Giữ gìn và nêu cao kỷ cương, kỷ luật, dám quyết định và lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá năng lực cán bộ.

Bên cạnh đó, để đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của Vụ 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ngoài việc tự học tập, tự nghiên cứu thì đơn vị phải tăng cường công tác tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ, kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Khi giải quyết công việc, với chức năng và nhiệm vụ được giao, đơn vị phải luôn có ý thức trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt cho nhà nước trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Ngoài ra, theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, Thủ trưởng đơn vị phải có sự phân công công việc hợp lý; đơn vị phải làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát; đồng thời coi trọng công tác hướng dẫn địa phương, cấp dưới. “Muốn không để xảy ra oai sai và không bỏ lọt tội phạm thì đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị phải là những người có kinh nghiệm, có kiến thức và bản lĩnh và những đức tính mà Bác Hồ đã dạy” - đồng chí Viện trưởng yêu cầu.

 

V.T