Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; lãnh đạo, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, trưởng Phòng tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo Viện, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Kiểm sát viên cao cấp các VKSND cấp cao; lãnh đạo Viện, lãnh đạo Văn phòng và phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên VKSND cấp tỉnh, cấp huyện...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị 

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành KSND do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày tại hội nghị cho thấy, 6 tháng qua, ngành Kiểm sát đã có nhiều đổi mới trong công tác quán triệt, triển khai thực hiện công tác năm 2019 với phương châm quyết liệt, “thực chất” hơn. Đã đổi mới tổ chức hội nghị triển khai công tác, bảo đảm ngắn gọn nhưng có trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thiết thực của Viện kiểm sát các cấp trong công tác triển khai.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với công tác chuyên môn của cấp dưới. Đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong Ngành đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trách nhiệm công tố được tăng cường, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự tiếp tục được nâng lên, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Cụ thể, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; số cuộc trực tiếp kiểm sát, tăng 17,2%; số bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo, tăng 40,6%; số bản yêu cầu điều tra, tăng 18%; số lần tham gia hỏi cung bị can, tăng 67%; số lần trực tiếp hỏi cung bị can, tăng 23%; số vụ án trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra, tăng 94%...

Nhiều đơn vị đã chủ động triển khai việc “số hóa hồ sơ vụ án” để quản lý, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; phối hợp với Toà án tổ chức 2.486 phiên tòa để rút kinh nghiệm, trong đó, nhiều phiên tòa truyền hình trực tuyến.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

Trách nhiệm công tố được tăng cường. Công tác xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng được VKSND các cấp tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đã phối hợp điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; vai trò, trách nhiệm công tố của VKSND được thể hiện rõ hơn, nhất là việc áp dụng các biện pháp tố tụng trong đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, xác định tội danh, đặc biệt đã yêu cầu thu hồi hơn 17.800 nghìn tỷ đồng cho Nhà nước, đạt 28%, tăng 22%.

Công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao có nhiều tiến bộ; đã khởi tố, điều tra một số vụ án phức tạp, nghiêm trọng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong hoạt động tư pháp, trong đó có vụ án dư luận xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Mặt khác, chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp cũng được nâng cao. Viện kiểm sát các cấp đã triển khai nhiều biện pháp, nhất là đề cao các vai trò chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp và vai trò thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên. Đồng thời, Viện kiểm sát các cấp tăng cường phương thức kiểm sát trực tiếp hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính và kiểm sát, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp...

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao, hội nghị đã nghe Văn phòng VKSND tối cao báo cáo tổng hợp những biện pháp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong 6 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị cũng nghe lãnh đạo VKSND địa phương trình bày tham luận đồng thời nghe các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu, giải đáp khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các đơn vị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị 
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị 
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận đồng thời cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo về những kết quả mà toàn ngành KSND đạt được trong 6 tháng qua.

Điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trên một số mặt công tác, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua cần phải có giải pháp khắc phục.

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được nêu tại hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng, trong thời gian tới, một trong những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó là thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp phải tiếp tục phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Khi lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, người đứng đầu phải toàn tâm, toàn ý, hết lòng, hết sức vì công việc và phải thực sự nêu gương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp cần tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu được nêu trong Chỉ thị công tác năm 2019, Kế hoạch trọng tâm năm 2019 và các văn bản chỉ đạo khác của VKSND tối cao để bảo đảm tiến độ, thời gian. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác, đặc biệt là các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong các nghị quyết mà Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát.

Trước tình hình tội phạm hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có ngành Kiểm sát, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao thì đòi hỏi năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức trong Ngành phải được nâng cao. Riêng đội ngũ cán bộ, công chức của VKSND tối cao và VKSND cấp cao còn cần phải là những người có kinh nghiệm thực tiễn.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, thời gian tới cùng với việc phải tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thì cũng cần tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa và chống tiêu cực ngay trong nội bộ Ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của VKSND các cấp; công tác thi đua khen thưởng phải tiếp tục đổi mới, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, có những thành tích đột xuất để động viên, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Ngành…

Tại hội nghị, lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7 do đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

 

Đắc Thái