leftcenterrightdel
Thủ tướng nêu, trọng tâm kiểm tra trong năm 2019, đây đều là những vấn đề, vụ việc nổi cộm, mà trước hết là chống tham nhũng vặt 

Tại cuộc họp sơ kết đánh giá những kết quả đạt được và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trong thời gian tới của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Cuộc sống mong chờ hoạt động của hai Tổ công tác này để phục vụ nhân dân, đất nước. Cái gì nhân dân kỳ vọng thì phải ủng hộ mạnh mẽ hơn”.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhắc lại tình hình đầu nhiệm kỳ khi số nhiệm vụ nợ đọng, quá hạn chiếm tới 25%. Cùng với đó, nhiều cơ chế chính sách chưa đi vào thực tiễn cuộc sống hoặc có vướng mắc không được tháo gỡ kịp thời, nổi lên các vấn đề chậm trễ, lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách, đặc biệt là về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức.

Thủ tướng nêu rõ, kết quả lớn nhất trong hoạt động của Tổ là đã phát hiện nhiều khó khăn, vướng mắc do cơ chế chính sách. Vừa qua, việc cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã được triển khai mạnh mẽ, đôn đốc quyết liệt, kết quả đáng mừng. Cùng với đó, phát hiện nhiều khoảng trống pháp lý cần điều chỉnh. 

Thông qua hoạt động của Tổ công tác, nhiều vấn đề bức xúc được tập trung tháo gỡ, các phiên họp Chính phủ mang hơi thở cuộc sống, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để thực thi liên quan tới các vấn đề lớn như cắt giảm điều kiện kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính…

Tinh thần là tạo áp lực cho các cơ quan hành chính để cải cách, đổi mới, chống trì trệ, đặc biệt là chống tham nhũng chính sách, chống thể chế lạc hậu, lợi ích nhóm, chống cửa quyền, hách dịch, xa dân.

Song vẫn còn tình trạng nể nang trong thực thi nhiệm vụ, vẫn còn bộ chưa hoàn thành đúng thời gian các nhiệm vụ được giao, vẫn báo cáo xin lùi thời hạn. Đây là vấn đề kỷ luật, kỷ cương công vụ cần kiên quyết khắc phục.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra mới dừng lại ở kiểm tra theo đầu việc, kiểm đếm công việc theo tiến độ mà chưa đánh giá chất lượng công việc; còn vướng mắc chưa được phát hiện, các kiến nghị của các cơ quan đôi lúc chưa được giải quyết thoả đáng. Một số bộ chưa kịp thời cung cấp thông tin số liệu trong phạm vi quản lý một cách đầy đủ cho Tổ công tác.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho hay, đến năm 2018, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,15%, giảm 23,85% so với trước khi Tổ công tác được thành lập

Trong thời gian tới, Tổ công tác cần tăng tốc kiểm tra việc hoàn thiện thể chế chính sách, theo dõi, đôn đốc mạnh mẽ hơn việc xây dựng các luật, nghị định, tinh thần là sớm chấm dứt tình trạng chậm các đề án, dự án, nhất là các dự án luật.

Đánh giá cao sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông trong hoạt động của Tổ công tác, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “khen chê đúng mức, rõ ràng” đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương. Truyền thông đóng vai trò rất quan trọng, nhất là với tinh thần làm việc không ngại va chạm, dám phê bình, “cái gì cũng thông cảm cả thì không được”.

Thủ tướng nêu một số trọng tâm kiểm tra trong năm 2019, đây đều là những vấn đề, vụ việc nổi cộm, mà trước hết là chống tham nhũng vặt. Cùng với đó là việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; giải ngân vốn đầu tư công; việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất để vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất, vừa bảo đảm an toàn cho môi trường….

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết gần 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, Tổ đã tiến hành 61 cuộc kiểm tra.

Đến nay, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được khắc phục về cơ bản và có chuyển biến tích cực. Năm 2017, có 51/60 văn bản được ban hành, đạt 85%, năm 2018 có 118/122 văn bản được ban hành, đạt gần 97%.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện những rào cản liên quan đến thể chế, chính sách, những khoảng trống, lỗ hổng pháp lý cần khẩn trương xử lý. Tổ cũng đã phát hiện nhiều vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi nhưng bị ràng buộc, hạn chế bởi các chế định pháp lý hiện hành cần khẩn trương tháo gỡ.

Hoạt động của Tổ công tác đã có tác động lan tỏa mạnh đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của các bộ, cơ quan, địa phương. Đến năm 2018, tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn chỉ còn 1,15%, giảm 23,85% so với trước khi Tổ công tác được thành lập…


Minh Nhật