leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu bị kỷ luật

Ngày 17/4, tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 16, Ban Thường vụ Thành ủy đã báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X về kết quả xử lý kỷ luật đối với ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 .

Theo đó, ông Hiếu đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng có thẩm quyền tại Đảng bộ quận 12 tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Lê Trương Hải Hiếu.

Đối chiếu với các quy định của Đảng, xét tính chất mức độ nguyên nhân vi phạm, trách nhiệm đảng viên và thái độ khắc phục, sửa chữa sai phạm của đảng viên, Ban thường vụ quận ủy quận 12 đã quyết định kỷ luật ông Lê Trương Hải Hiếu bằng hình thức khiển trách.

Ngày 25/8/2015, ông Hiếu được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận kiêm Phó Bí thư Quận ủy quận 12 khi ở tuổi 34 và trở thành chủ tịch quận, huyện trẻ nhất TPHCM.

Nam Phong