leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm trưởng Cụm thi đua 9 năm 2023 phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Hùng – Cục trưởng Cục 2, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua 9 gồm các đồng chí: Mai Văn Linh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Dương Xuân Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Mạnh Thắng - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai; Phan Văn Phong – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước; Nguyễn Thắng Lợi – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương; Phan Văn Ne – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các đơn vị VKSND hai cấp tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Theo Báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 9 ngành Kiểm sát nhân dân, phong trào thi đua của Cụm thi đua 9 trong năm 2022 đã được các đơn vị thành viên trong Cụm quan tâm, triển khai đồng bộ; nội dung các phong trào thi đua đã bám sát theo yêu cầu của Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 và gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Các đơn vị thành viên trong Cụm đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện các cam kết trong bản Giao ước thi đua năm 2022.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Theo phân công năm 2023, Cụm trưởng Cụm thi đua 9 là đơn vị VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cụm phó là đơn vị VKSND tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận các biện pháp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua khen thưởng của Cụm năm 2023 nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2023 của Cụm thi đua 9, tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua 9 với nội dung phấn đấu thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động; phấn đấu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2023; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng…

Giao ước thi đua năm 2023 của Cụm thi đua 9 nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong Cụm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành, của mỗi đơn vị trong năm 2023.

Hồng Cẩm - VH