leftcenterrightdel
 Ảnh: UBKT Trung ương

Theo thông tin từ UBKT Trung ương, với nhiệm vụ được giao là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Ly, ông Rơ Châm Úy chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý hoạt động khoáng sản (QLHĐKS) trên địa bàn.

Ông Rơ Châm Úy có khuyết điểm, vi phạm trong việc thiếu kiểm tra, đôn đốc để UBND thị trấn Ia Ly thực hiện chưa đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong QLHĐKS theo quy định của UBND tỉnh về QLHĐKS trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, tình trạng tập kết, vận chuyển cát trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Ia Ly diễn ra trong thời gian dài và được dư luận quan tâm nhưng đồng chí chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đề ra chủ trương, giải pháp xử lý dứt điểm hoạt động khoáng sản trên địa bàn; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để UBND thị trấn chưa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về công tác QLHĐKS, chưa xử lý tang vật, phương tiện vi phạm theo đúng quy định.

Từ những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Rơ Châm Úy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh.

Thế Đức