Đại diện lãnh đạo Phòng Trị sự - Hành chính báo Bảo vệ pháp luật đã công bố Quyết định số 01/QĐ-VKSTC ngày 11/1/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Ngọc, Kế toán viên phụ trách kế toán giữ chức danh Kế toán trưởng báo Bảo vệ pháp luật, VKSND tối cao. Nhiệm kỳ bổ nhiệm đối với đồng chí Trần Thị Ngọc là 5 năm. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký.

leftcenterrightdel
 Ban Biên tập báo Bảo vệ pháp luật trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Ngọc

Thừa ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trần Thị Ngọc được bổ nhiệm giữ chức danh Kế toán trưởng báo Bảo vệ pháp luật thuộc VKSND tối cao.

Sau phát biểu và lời hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của đồng chí Ngọc, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm đối với cá nhân đồng chí Kế toán trưởng. Đồng thời, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng giao nhiệm vụ cho Kế toán trưởng Trần Thị Ngọc cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Báo, bảo đảm tài chính của Báo lành mạnh, đề xuất các giải pháp tăng thu hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, góp phần từng bước nâng cao thu nhập của người lao động trong báo Bảo vệ pháp luật.

 
leftcenterrightdel
Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật Nguyễn Văn Thắng phát biểu giao nhiệm vụ 

leftcenterrightdel
 Tân Kế toán trưởng Trần Thị Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ

leftcenterrightdel
Phòng Trị sự - Hành chính chúc mừng đồng chí Trần Thị Ngọc 
Đắc Thái