Cụ thể, Thông tư quy định về việc kết nối, cung cấp, trao đổi dữ liệu về THAHS quy định một số điều của Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về THAHS bao gồm: Quản trị dữ liệu, cung cấp, kết nối, trao đổi dữ liệu; sử dụng, khai thác dữ liệu; quyền và trách nhiệm trong việc cung cấp, chia sẻ, trao đổi dữ liệu.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an và cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Quốc phòng; cán bộ, đơn vị vận hành cơ sở dữ liệu về THAHS; Công an các đơn vị địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu về THAHS.

Về nguyên tắc chung trong kết nối, cung cấp và trao đổi dữ liệu, dự thảo Thông tư nêu rõ: Cơ sở dữ liệu về THAHS trong CAND và cơ sở dữ liệu về THAHS trong QĐND được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực THAHS.

Việc trao đổi dữ liệu giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan .

Dữ liệu trao đổi phải bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác khi được tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với dự thảo Thông tư quy định thông tin cần thu thập trong cơ sở dữ liệu về THAHS bao gồm quy định các thông tin cần thu thập về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp và trách nhiệm của cơ quan quản lý THAHS, cơ quan THAHS Công an các đơn vị địa phương trong việc thu thập thông tin về THAHS.

Thông tư áp dụng đối với cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; cơ quan THAHS Công an các đơn vị địa phương, cơ quan THAHS cấp quân khu; trại giam, trại tạm giam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu thập thông tin cơ sở dữ liệu về THAHS.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ - Nguồn: CA Thanh Hoá

Theo dự thảo Thông tư, thông tin cần thu thập của người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp là thông tin về nhân thân gồm: Họ và tên; Tên gọi khác; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quê quán; Nơi đăng ký thường trú; Nơi ở hiện nay; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Căn cước công dân; Trình độ học vấn; Nghề nghiệp; Tình trạng sức khỏe; Quan hệ gia đình; Hành vi phạm tội; Tiền án, tiền sự; Thời gian chấp hành án, thời gian thử thách; Nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự và việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự; Danh bản, chỉ bản.

Thông tin về thân nhân gồm: Họ tên bố đẻ; Họ tên mẹ đẻ; Họ tên vợ (chồng); Họ tên các con; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Đăng ký thường trú; Nghề nghiệp.

Thông tin của bản án, quyết định của tòa án: Số bản án; Ngày bản án; Tòa án xét xử; Số quyết định; Ngày quyết định; Tòa án quyết định.

Thông tin về giảm án, giảm thời gian thử thách: Ngày xét giảm; Mức xét giảm của Hội đồng đơn vị; Mức xét giảm của Tòa án; Ngày thi hành án hết án.

Hoãn, tạm đình chỉ thi hành án: Số quyết định; Ngày Quyết định; Tòa án quyết định; Lý do hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; Nơi về cư trú;

Chấp hành xong án phạt: Ngày chấp hành xong án phạt tù; Nơi về cư trú; Nghĩa vụ dân sự tiếp tục phải thi hành.

Cùng với 2 Thông tư trên, Bộ Công an cũng đang dự thảo Thông tư quy định việc thu thập, cập nhật thông tin, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong CAND

Trong đó, dự thảo Thông tư quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm đó là: Truy cập cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trái quy định.

Truy cập vào cơ sở dữ liệu về THAHS để thực hiện các công việc không được giao. Sử dụng cơ sở dữ liệu về THAHS và các thông tin trong cơ sở dữ liệu về THAHS vào những mục đích trái pháp luật, mục đích khác không phục vụ cho yêu cầu của đơn vị mình hay hoạt động quản lý nhà nước về thông tin THAHS. 

Thay đổi, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về THAHS trái quy định, làm biến dạng giao diện, làm sai lệch hệ thống quản trị, thay đổi cấu trúc dữ liệu hay bất kỳ hành vi nào khác tác động đến hoạt động hay thông tin có trong cơ sở dữ liệu về THAHS.

Thay đổi hệ thống quản lý, vận hành sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về THAHS trái quy định.

Không nhập, cập nhật thông tin hoặc nhập, cập nhật thông tin không kịp thời, chính xác vào cơ sở dữ liệu về THAHS.

Tiết lộ các thông tin có trong cơ sở dữ liệu về THAHS trái quy định trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu.

Ngoài 3 Thông tư trên, Bộ Công an còn dự thảo Thông tư quy định việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu về THAHS cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm. 

Về nguyên tắc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, dự thảo Thông tư nêu rõ: Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về việc cung cấp dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp thuộc cơ sở dữ liệu THAHS cho hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông tin dữ liệu về người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp phải bảo đảm tính cập nhật, đầy đủ và chính xác.

Mã hóa đường truyền hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm.

Sử dụng phần mềm bảo mật phù hợp, có bản quyền và ứng dụng công nghệ nhằm ngăn chặn, phát hiện các xâm nhập trái phép.

Sử dụng kênh mã hóa và xác thực người dùng các hoạt động sau: Đăng nhập quản trị hệ thống, đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, gửi và nhận dữ liệu giữa máy chủ và máy trạm.

Thực hiện việc lưu vết truy cập, gửi và nhận dữ liệu để phục vụ quản lý, giám sát hệ thống.

Xây dựng phương án sao lưu, dự phòng dữ liệu định kỳ nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, ổn định khi gặp các sự cố.

Cơ sở dữ liệu THAHS phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, lưu trữ lâu dài.

P.V