Theo Kế hoạch số 78/KH-VKSTC, thông qua công tác sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC nhằm đánh giá đúng tình hình chấp hành pháp luật; kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC; Chỉ thị công tác năm 2018, 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; quy chế phối hợp liên ngành, quy chế về nghiệp vụ, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và các yêu cầu của VKSND tối cao trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

Hội nghị còn nhằm đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá; việc thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và của Ngành đã đề ra.

Đồng thời, qua sơ kết nhằm kiến nghị các biện pháp và đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND cấp trên đối với VKSND cấp dưới từ thực trạng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

Cũng theo Kế hoạch số 78/KH-VKSTC, việc sơ kết đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, tiến độ đề ra; đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan. Qua việc sơ kết làm rõ những kết quả đã đạt được về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; đối chiếu với các quy định của hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản của Ngành, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể; những vấn đề vướng mắc, khó khăn để nghiên cứu báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo.

leftcenterrightdel

VKSND tỉnh Bình Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng trực tiếp kiểm sát cưỡng chế thi hành án. (Ảnh minh hoạ)

Về nội dung sơ kết, gồm: Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC trong ngành Kiểm sát trong 2 năm; kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC của VKSND các cấp về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, nguyên nhân và những giải pháp, kiến nghị khắc phục.

Về hình thức sơ kết, VKSND các cấp thực hiện việc sơ kết, tổng hợp báo cáo sơ kết theo Đề cương (thời điểm lấy số liệu từ ngày 1/12/2017 đến 30/11/2019) gửi VKSND tối cao (Vụ 11) để tổng hợp xây dựng báo cáo sơ kết chung của toàn Ngành.

Kế hoạch số 78/KH-VKSTC cũng yêu cầu: VKSND cấp huyện xây dựng báo cáo sơ kết gửi VKSND cấp tỉnh trước ngày 10/7/2020. VKSND cấp tỉnh tổng hợp báo cáo sơ kết của VKSND cấp huyện để xây dựng báo cáo sơ kết gửi về VKSND tối cao (Vụ 11) trước ngày 30/7/2020.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (T2), Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh (T3) thông qua công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng báo cáo về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao báo cáo kết quả công tác khởi tố, điều tra các vụ việc liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và biện pháp đổi mới nhằm nâng cao năng lực phát hiện, khởi tố, điều tra các vụ án thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Cục Kế hoạch - Tài chính báo cáo việc nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính...

Vụ 11 - VKSND tối cao trên cơ sở báo cáo của VKSND các cấp, tổng hợp xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC toàn Ngành và hoàn thành trước ngày 20/8/2020 để trình lãnh đạo VKSND tối cao.

P.V