Theo đó, Thông tư đã bãi bỏ toàn bộ 58 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 151/2003/QĐ-BCA (A11) ngày 11/3/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Ngân hàng; Quyết định số 637/2003/QĐ-BCA (A11) ngày 12/9/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Quyết định số 917/2003/QĐ-BCA (A11) ngày 21/11/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Cán sự Đảng ngoài nước.

Quyết định số 918/2003/QĐ-BCA (A11) ngày 21/11/2003 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Đối ngoại Trung ương; Quyết định số 30/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 8/1/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tòa án nhân dân; Quyết định số 31/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 8/1/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Tổ chức Trung ương.

Quyết định số 52/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 15/1/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Quyết định số 168/2004/QĐ-BCA ngày 24/2/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Quyết định số 191/2004/QĐ-BCA ngày 5/3/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Báo Nhân dân.

Quyết định số 322/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 7/4/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản; Quyết định số 409/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 5/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 481/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 27/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kiểm sát.

Quyết định số 482/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 27/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Cơ yếu; Quyết định số 485/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 28/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam; Quyết định số 486/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 28/5/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Quyết định số 749/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 6/8/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; Quyết định số 1261/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 8/11/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Quyết định số 1279/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 10/11/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số 1307/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 12/11/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Đài Tiếng nói Việt Nam; Quyết định số 1485/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 20/12/2004 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giao thông vận tải; Quyết định số 109/2005/QĐ-BCA (A11) ngày 1/2/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quyết định số 479/2005/QĐ-BCA (A11) ngày 25/4/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Quyết định số 1254/2005/QĐ-BCA (A11) ngày 8/9/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Văn phòng Chủ tịch nước; Quyết định số 1811/2005/QĐ-BCA ngày 8/12/2005 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Công an và Viện Kiểm sát huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác. (Ảnh minh họa)

Quyết định số 144/2006/QĐ-BCA (A11) ngày 24/2/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Quyết định số 214/2006/QĐ-BCA (A11) ngày 24/3/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Quyết định số 269/2006/QĐ-BCA (A11) ngày 17/4/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Kiểm toán nhà nước.

Quyết định số 329/2006/QĐ-BCA(A11) ngày 11/5/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc; Quyết định số 660/2006/QĐ-BCA (A11) ngày 1/6/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Quyết định số 801/2006/QĐ-BCA (A11) ngày 28/6/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Quyết định số 1657/2006/QĐ-BCA (A11) ngày 9/10/2006 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Quyết định số 04/2007/QĐ-BCA (A11) ngày 2/1/2007 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Nghiên cứu của Bộ Chính trị về an ninh quốc gia; Quyết định số 650/QĐ-BCA (A11) ngày 13/6/2007 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 1534/2008/QĐ-BCA (A11) ngày 18/9/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Công thương; Quyết định số 1856/2008/QĐ-BCA (A11) ngày 5/11/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Dân vận Trung ương và hệ thống công tác dân vận của Đảng; Quyết định số 1857/2008/QĐ-BCA (A11) ngày 5/11/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Quyết định số 1858/2008/QĐ-BCA(A11) ngày 5/11/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Thông tấn xã Việt Nam; Quyết định số 2039/2008/QĐ-BCA(A11) ngày 3/12/2008 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng; Thông tư số 39/2009/TT-BCA (A11) ngày 18/6/2009 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thông tư số 73/2009/TT-BCA ngày 24/12/2009 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 11/2010/TT-BCA ngày 25/3/2010 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số 35/2012/TT-BCA ngày 18/6/2012 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thông tư số 36/2012/TT-BCA ngày 18/6/2012 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Nội vụ; Thông tư số 64/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10/5/2013 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư số 56/2013/TT-BCA-A81 ngày 13/11/2013 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Tài chính; Thông tư số 08/2014/TT-BCA-A81 ngày 21/2/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương; Thông tư số 09/2014/TT-BCA-A81 ngày 21/2/2014 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Thông tư số 12/2014/TT-BCA-A81 ngày 19/3/2014 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Ngoại giao; Thông tư số 32/2014/TT-BCA-A81 ngày 25/7/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Nông dân Việt Nam; Thông tư số 59/2014/TT-BCA-A81 ngày 18/11/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thông tư số 63/2014/TT-BCA-A81 ngày 26/11/2014 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương; Thông tư số 08/2015/TT-BCA ngày 27/1/2015 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra; Thông tư số 67/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Y tế.

Thông tư số 11/2017/TT-BCA ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 12/2017/TT-BCA ngày 23/3/2017 về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương; Thông tư số 09/2018/TT-BCA ngày 16/3/2018 về quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thông tư số 23/2019/TT-BCA ngày 5/8/2019 quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Thông tin và Truyền thông.

P.V