Về phạm vi điều chỉnh, TTLT số 08 quy định về phối hợp giữa các cơ quan thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, VKSND trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.
 
Liên quan đến việc phối hợp trong việc xác định thẩm quyền kiểm sát việc bắt, tạm giữ, TTLT số 08 nêu rõ: VKSND kiểm sát việc cơ quan, người có thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển bắt, tạm giữ người thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm trên địa bàn mình quản lý.
 
Trường hợp tội phạm thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì thẩm quyền kiểm sát thuộc Viện kiểm sát nơi phát hiện tội phạm hoặc nơi thực hiện việc bắt, tạm giữ, nơi phương tiện áp giải người bị bắt của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển cập bến đầu tiên, nơi đặt trụ sở của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.
 
Trường hợp không xác định được VKSND cấp huyện nào trong một tỉnh có thẩm quyền thì VKSND cấp huyện đã tiếp nhận thông tin về việc bắt, tạm giữ báo cáo VKSND cấp tỉnh để xác định VKSND cấp huyện thực hiện thẩm quyền.
 
Trường hợp không xác định được VKSND cấp huyện ở tỉnh nào có thẩm quyền thì VKSND cấp huyện đã tiếp nhận thông tin về việc bắt, tạm giữ báo cáo VKSND cấp tỉnh trực tiếp quản lý để trao đổi, thống nhất với VKSND cấp tỉnh có liên quan xác định VKSND cấp huyện thực hiện thẩm quyền; nếu không thống nhất được thì VKSND cấp tỉnh báo cáo VKSND tối cao để xác định VKSND cấp huyện có thẩm quyền.
 
Trường hợp không xác định được VKSND cấp tỉnh nào có thẩm quyền thì VKSND cấp tỉnh đã tiếp nhận thông tin về việc bắt, tạm giữ báo cáo VKSND tối cao để xác định VKSND cấp tỉnh có thẩm quyền.
 
Khi xác định được vụ việc, vụ án không thuộc thẩm quyền kiểm sát của mình thì VKSND thực hiện kiểm sát ban đầu có trách nhiệm thông báo và bàn giao ngay hồ sơ, tài liệu kiểm sát cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.
leftcenterrightdel
 Đoàn đặc nhiệm số 2 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt vụ ma túy lớn. (Ảnh minh hoạ)

Đối với việc phối hợp kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ tại buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng, TTLT 08 quy định: VKSND cấp huyện kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ lại buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn. 

VKSND cấp huyện khi thực hiện công tác kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ tại buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Đồng thời có trách nhiệm: Trực tiếp kiểm sát buồng tạm giữ; kiểm sát hồ sơ tạm giữ; gặp hỏi người bị tạm giữ về việc tạm giữ; xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành tạm giữ.

Yêu cầu trưởng Trưởng buồng tạm giữ thông báo tình hình chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan, tự kiểm tra và thông báo kết quả về thi hành tạm giữ cho Viện kiểm sát, trả lời về vi phạm pháp luật trong việc thi hành tạm giữ.

Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ; yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và xử lý người vi phạm pháp luật; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ không có căn cứ và trái pháp luật.

Khởi tố hoặc yêu cầu cơ CQĐT khởi tố vụ án hình sự hoặc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong thi hành tạm giữ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát việc tạm giữ theo quy định của pháp luật.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng, Trưởng buồng tạm giữ và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quyết định và yêu cầu của VKSND cấp huyện.

Đối với công tác phối hợp giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển được thực hiện theo quy định tại Chương XXXIII Bộ Luật tố tụng hình sự, Chương IX Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các quy định khác của pháp luật liên quan đến giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và thi hành tạm giữ.

TTLT số 08 gồm 4 chương, 20 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/3/2021.

P.V