Trong năm qua, VKSND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hải Dương, đã ban hành 1 kháng nghị và 1 kiến nghị; trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại 15 Ủy ban nhân dân cấp xã, đã ban hành 15 Kết luận và 5 kiến nghị đối với những tồn tại, vi phạm. Kháng nghị, kiến nghị đã được cơ quan chức năng có văn bản trả lời tiếp thu, khắc phục.

leftcenterrightdel
Đại diện VKSND TP Hải Dương tại buổi làm việc về công tác thi hành án hình sự. 

Kết quả phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị tại Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP Hải Dương và việc thực hiện kiến nghị tại 5 UBND cấp xã cho thấy, các đơn vị đã nghiêm túc khắc phục những vi phạm đã nêu trong kháng nghị, kiến nghị, tiến hành họp rút kinh nghiệm đối với cán bộ phụ trách công tác, tránh để xảy ra những vi phạm tương tự.

Việc phúc tra thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát trong hoạt động thi hành án hình sự là một hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Qua hoạt động này, VKSND TP Hải Dương đã góp phần đảm bảo những vi phạm, thiếu sót trong công tác tổ chức thi hành án hình sự của các đơn vị trên địa bàn được khắc phục, sửa chữa kịp thời; đảm bảo pháp luật về thi hành án hình sự được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ngô Thị Thu Hà