Tham dự và phát biểu tại Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương, cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên của Ngành kiểm sát tỉnh Hải Dương.

Năm 2021, ngành Kiểm sát Hải Dương đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, chủ động thực hiện và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, cùng với đó là sự nỗ lực phấn đấu của công chức, người lao động đơn vị VKS hai cấp, đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

leftcenterrightdel

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Hiệu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương trao Cờ thi đua Chính phủ cho VKSND tỉnh Hải Dương.

Trong năm 2021, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Hải Dương có phần gia tăng, đã phát hiện khởi tố 1.387 vụ, tăng 98 vụ so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tội phạm về trật tự xã hội phát hiện khởi tố 436 vụ, tăng 2 vụ; Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường phát hiện khởi tố 416 vụ, giảm 58 vụ; Tội phạm ma túy phát hiện khởi tố 528 vụ, tăng 149 vụ; Tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện khởi tố 6 vụ, tăng 4 vụ; Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp phát hiện và khởi tố 1 vụ; Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia không quản lý vụ việc nào... Tình hình tranh chấp, khởi kiện dân sự tăng 170 vụ, việc, trong đó số vụ tranh chấp, yêu cầu về hôn nhân và gia đình chiếm tỷ lệ 81,48%...  

Việc thực hành quyền công tố kiểm sát thụ lý, giải quyết nguồn tin 1.655 tin; kiểm sát giải quyết 1.586 tin, đạt 95,83%; Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 1.622 vụ/2.549 bị can (cũ 190 vụ/295 bị can) - tăng 84 vụ; kiểm sát giải quyết 1.380 vụ/2.153 bị can (đạt 85,08%); số án VKS giải quyết 1.200 vụ/2.070 bị can, đã giải quyết 100%; Thực hành QCT- KSXX theo thủ tục sơ thẩm: 1.386 vụ/2.491 bị cáo, (tăng 217 vụ); kiểm sát giải quyết 1.170 vụ/1.986 bị cáo (đạt 84,42%); Thực hành QCT- KSXX theo thủ tục phúc thẩm: 197 vụ/367 bị cáo (giảm 14 vụ, tăng 45 bị cáo); đã giải quyết 167 vụ/290 bị cáo; đang giải quyết 30 vụ/77 bị cáo... Tỷ lệ bắt, tạm giữ hình sự chuyển khởi tố hình sự đạt 100%; Kiểm sát việc tạm giữ: 1.106 người (tăng 30 người; Kiểm sát việc tạm giam: 2.016 người.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều ý kiến tâm huyết đã được nêu ra, tạo sự chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, nhằm khắc phục những tồn tại và hạn chế, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu đề nghị Ngành Kiểm sát tỉnh Hải Dương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh về lĩnh vực tư pháp; kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch. Ngành cần tập trung đổi mới các mặt công tác, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, đề cao tinh thần "thượng tôn pháp luật". Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương Phạm Văn Quang phát biểu trong những năm qua, Ngành kiểm sát Hải Dương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Viện trưởng VKSND tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

leftcenterrightdel
 Đông chí Phạm Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Hải Dương nhận ủy quyền của Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho các đơn vị.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, VKSND tỉnh Hải Dương đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Chính phủ. 4 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối là: Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam VKSND tỉnh; Phòng Tổ chức Cán bộ VKSND tỉnh; VKSND TP Chí Linh; VKSND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.    

Bình Minh