Về phía ngành Kiểm sát Tuyên Quang, tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Lãnh đạo và Kiểm sát viên các đơn vị thuộc VKSND tỉnh; Lãnh đạo VKSND các huyện, thành phố; các đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” năm 2021.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh tới 7 điểm cầu VKSND cấp huyện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đình Long.

Năm 2021, ngành Kiểm sát Tuyên Quang hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu công tác đề ra từ đầu năm theo Chương trình, Kế hoạch. VKSND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác tư pháp, Kế hoạch số 37/KH-VKSTC ngày 28/02/2020 của VKSND tối cao về thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14; Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được tiến hành chặt chẽ ngay từ khi thụ lý kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong các giai đoạn tố tụng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, công tác tham mưu, tổng hợp, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính hậu cần ngày được nâng cao. VKSND tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên được chú trọng. Việc đánh giá, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đều dựa trên quy hoạch, sự tín nhiệm, chất lượng hoàn thành công việc và đáp ứng theo tiêu chuẩn từng chức danh, trên cơ sở bám sát các quy chế, quy định và yêu cầu cải cách tư pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động kiểm sát chặt chẽ và phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, VKSND tối cao, ngành Y tế và địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong ngành Kiểm sát Tuyên Quang...

leftcenterrightdel
Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đình Long.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh Ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành Kiểm sát Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2021. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, đồng chí Phùng Tiến Quân đề nghị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát các Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành; chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đình Long.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng: Năm 2021, ngành Kiểm sát Tuyên Quang có 47 lượt tập thể và 129 lượt cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng; 15 đơn vị đạt “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó, có 6 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 3 đơn vị được tặng Cờ thi đua dẫn đầu Khối; 166 cá nhân đạt “Lao động tiên tiến”, trong đó có 23 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; VKSND tỉnh Tuyên Quang được Viện trưởng VKSND tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân”.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Hải - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; phát động các phong trào thi đua trong nội bộ ngành Kiểm sát Tuyên Quang, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của Ngành. Đồng thời, đồng chí đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai và tổ chức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; đảm bảo sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ngay sau phát động thi đua, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đại diện các đơn vị  ký giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Đình Long.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Tuyên Quang đón nhận cờ Ngành tặng "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2021. Ảnh: Đình Long.
leftcenterrightdel
Các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Tuyên Quang nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối. Ảnh: Đình Long. 
leftcenterrightdel
Hai đồng chí nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Ảnh: Đình Long.

 

Việt Anh