Sau khi nghe đồng chí Vũ Văn Rinh - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ và chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại Trại tạm giam trong thời điểm từ ngày 1/11/2022 đến ngày 31/1/2023, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra sổ sách, tài liệu và hồ sơ liên quan đến việc việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ và thực hiện chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; làm việc với các đội nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát tiến hành gặp hỏi những người bị tạm giam.

Qua việc trực tiếp kiểm sát nhận thấy, Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đã quan tâm, đề ra nhiều biện pháp tổ thực hiện đúng các chế độ quản lý giam giữ và chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, cho từng cán bộ trong việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện những tồn tại, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân.

Bên cạnh kết quả đạt được đoàn kiểm sát nhận thấy, Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình còn một số tồn tại, thiếu sót đã được VKSND tỉnh Thái Bình kết luận, kiến nghị cụ thể và yêu cầu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình tổ chức rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót.

Thay mặt Ban Giám thị, đồng chí Vũ Văn Rinh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đã tiếp thu toàn bộ nội dung đoàn kiểm sát đã nêu trong kết luận; nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời có giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, thiếu sót.

Đồng chí cũng khẳng định việc trực tiếp kiểm sát của VKSND tỉnh Thái Bình là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý giam giữ cũng như việc thực hiện chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Đào - Phan Hải