leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu được xem phim tư liệu nói về 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trình bày giới thiệu một số sự kiện tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; hoàn cảnh ra đời, những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu cơ bản của đất nước, dân tộc, của Đảng ta sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. 

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt. 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Ngô Văn Hối, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề này giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản; giá trị to lớn của bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Từ đó, mỗi cán bộ Kiểm sát thấm nhuần những lời dạy từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Tân