leftcenterrightdel
Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các thí sinh dự thi. 

Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 4 vừa tổ chức Hội thi: "Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ kiểm sát giỏi năm 2019", với mục đích nhằm nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về pháp luật và kỹ năng thao tác nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong toàn ngành Kiểm sát quân sự Quân khu 4, qua đó để nâng cao chất lượng các mặt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong Quân đội, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao… 

Tổng kết hội thi, Đại tá Trần Đức Thuận, Viện trưởng VKSQS Quân khu 4, Trưởng Ban Tổ chức đã phân tích, đánh giá nhiều nội dung, những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát quân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Phan Hồng Quang