leftcenterrightdel
 Hồ sơ được bảo quản khoa học thuận tiện cho việc tìm kiếm, khai thác.

Hệ thống kho lưu trữ hồ sơ của VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa được đưa vào sử dụng có diện tích gần 500m2 mặt sàn, cùng toàn bộ trang thiết bị hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu lưu trữ chung.

Với 12 hệ thống tủ tài liệu có khóa an toàn, có thể lưu trữ được lượng lớn hồ sơ tài liệu của cả Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh, cùng với đó là hệ thống chống mối mọt, hệ thống hút ẩm... Đồng thời, VKSND tỉnh Quảng Ninh còn phân công cán bộ quản lý, sắp xếp, chỉnh lý, phân loại hồ sơ, tài liệu từ trước đến nay một các khoa học, bài bản, để phục vụ tốt cho công tác quản lý, khai thác hồ sơ lưu trữ.

leftcenterrightdel
Kho lưu trữ hồ sơ của VKSND tỉnh Quảng Ninh được đầu tư trang thiết bị hiện đại. 

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc thực hiện số hóa hồ sơ, xây dựng hồ sơ điện tử, phát sinh nhu cầu cần lưu trữ loại hồ sơ này, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã thành lập thêm kho lưu trữ điện tử, trang bị máy chủ với dung lượng cao, không kết nối mạng để đảm bảo tính bảo mật. Kho lưu trữ điện tử áp dụng công nghệ cao của VKSND tỉnh Quảng Ninh thực hiện đồng bộ ở cả hai cấp kiểm sát.

leftcenterrightdel
Kho lưu trữ điện tử áp dụng công nghệ cao của VKSND tỉnh Quảng Ninh. 

Từ đầu năm 2022, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện kết hợp kho lưu trữ truyền thống đồng bộ với kho lưu trữ điện tử ứng dụng công nghệ cao. Khi cần tra cứu hồ sơ, cán bộ lưu trữ chỉ cần tra cứu tại mục lục sẽ nắm được hồ sơ đang ở giá nào, ô nào trong kho lưu trữ truyền thống, đồng thời có thể tìm được dữ liệu số hóa của hồ sơ đó trong kho lưu trữ điện tử.

Đến nay, qua 3 tháng triển khai thực hiện, bước đầu kho lưu trữ hồ sơ và kho lưu trữ điện tử áp dụng công nghệ cao của VKSND tỉnh Quảng Ninh đã thu được kết quả tích cực, dần đi vào bài bản, việc quản lý, tra cứu tiện ích, nhanh chóng.

Hoàng Hưng