Đồng chí Dương Hùng Yên Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2020, ngành Kiểm sát tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, của cấp ủy về cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Đồng thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là các giải pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội và ngành đã giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị. 

VKSND hai cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, gắn chặt công tố với hoạt động điều tra. Kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan.

VKSND hai cấp đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan khối Nội chính trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra xử lý nhiều vụ án hình sự, đặc biệt là đã triệt phá nhiều vụ án ma túy với số lượng lớn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Dương Hùng Yên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2021, ngành Kiểm sát tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của ngành và Quốc hội.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xét hỏi, tranh tụng của KSV tại phiên tòa. Phối hợp với Tòa án tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm ở VKSND hai cấp.

leftcenterrightdel
 Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020 VKSND, tỉnh Lào Cai đã hướng trọng tâm các phong trào thi đua vào việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Chỉ thị công tác của Ngành, thi đua đề ra nhiều sáng kiến, cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động công tác chuyên môn nghiệp vụ gắn với phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, VKSND tỉnh đã công bố các Quyết định thi đua khen thưởng và trao tặng các danh hiệu thi đua năm 2020 cho các tập thể và cá nhân.

Văn Trường