Cùng đến dự gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3; cùng lãnh đạo Viện nghiệp vụ; lãnh đạo VKSND các địa phương…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo. Ảnh Việt An.

Kiểm sát hồ sơ đúng hạn 100%

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Cúc, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020. Theo đó, bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành KSND năm 2020, Ban lãnh đạo Viện cấp cao 3 tiếp tục xác định “nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, quan trọng hàng đầu”, công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm là “khâu công tác đột phá”, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt An.

Năm 2020, Viện cấp cao 3 thụ lý 4.245 vụ án các loại; đã giải quyết 2.886 vụ, đạt tỷ lệ 68%. Tiếp tục đảm bảo nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát đúng hạn 100% số vụ. Đã tiếp 2.251 lượt công dân đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại 9.477 đơn. Qua công tác giải quyết đơn, đơn vị đã ban hành 351 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong các lĩnh vực giải quyết án.

Trong công tác kháng nghị phúc thẩm, Viện cấp cao 3 lập tổ kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án cấp tỉnh gồm các Kiểm sát viên có trình độ, năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm; phân công cá nhân phụ trách theo dõi, kiểm sát án văn từng địa bàn và tập trung nghiên cứu kỹ án văn các tỉnh có số lượng án bị hủy sửa nhiều. Kết quả đơn vị đã ban hành được 70 kháng nghị phúc thẩm. Trong đó, nổi bật là đã ban hành 48 kháng nghị phúc thẩm án hình sự, đồng thời chất lượng kháng nghị phúc thẩm của đơn vị cũng đạt tỷ lệ cao so với các Viện kiểm sát cấp tỉnh trong khu vực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thế Thành, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 trình bày tham luận tại hội nghị.

Trong công tác THQCT, KSXX án hình sự, Viện cấp cao 3 không để xảy ra trường hợp nào bị cáo bị Tòa án cấp cao tuyên không phạm tội; phối hợp giải quyết tốt nhiều vụ án phức tạp, trọng điểm, án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo được dư luận đánh giá cao. Bên cạnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ, năm 2020, Viện cấp cao 3 cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND và 5 năm ngày thành lập VKSND cấp cao.

Trọng tâm đột phá năm 2021 là hành chính, dân sự

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Quang Trường, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã trình bày kế hoạch công tác năm 2021; xác định công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2021.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lâm Quang Trường, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã trình bày kế hoạch công tác năm 2021. 

Cụ thể, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo 100% hồ sơ án được nghiên cứu đúng thời hạn; lập hồ sơ kiểm sát đúng quy chế nghiệp vụ, có đủ tài liệu, chứng cứ phục vụ tốt hoạt động báo cáo án, duyệt án và thực hiện nhiệm vụ tại phiên tòa, phiên họp của Kiểm sát viên. Phối hợp với Tòa án cùng cấp để nâng tỷ lệ giải quyết án cao hơn năm 2020, hạn chế thấp nhất các vụ án tồn quá thời hạn luật định.

Viện cấp cao 3 xác định, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm, quan trọng hàng đầu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, đảm báo đúng tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; tăng cường công tác phối hợp nhằm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật, Viện cấp cao 3 xác định công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2021; tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án hánh chính, dân sự của VKSND cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, quản lý chặt chẽ các loại đơn và kịp thời phân loại 100% đơn tiếp nhận. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ được các Viện nghiệp vụ tăng cường, nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát địa phương đảm bảo kịp thời, đúng hạn 100%, các văn bản hướng dẫn và trả lời phải có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, rõ ràng về nội dung.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2020 cho Viện cấp cao 3.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá các kháng nghị của Viện cấp cao 3 về cơ bản được Tòa án cùng cấp chấp nhận, đạt tỷ lệ chấp nhận 75%; số lượng kháng nghị tăng; tỉ lệ giải quyết đơn cao hơn so với toàn Ngành, xứng đáng được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua của Ngành. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng cũng đồng ý với báo cáo dự thảo công tác năn 2021 của Viện cấp cao 3.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng cho biết, năm 2021, phải nâng cao chất lượng các bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa; nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm nhất là các kháng nghị về hành chính, dân sự; tăng cường chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hồ sơ hóa, trình chiếu chứng cứ tại các phiên tòa; tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao để phát hiện các vi phạm trong hoạt động tư pháp; chú trọng tuyên truyền hình ảnh Kiểm sát viên, công tác về Ngành để người dân hiểu rõ hơn về ngành Kiểm sát nhân dân…/.

Năm 2020, nhiều cá nhân và tập thể Viện cấp cao 3 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua, bằng khen, cụ thể:

Cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân cho Viện cấp cao 3.

Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối cho Văn phòng.

Bằng khen cho Văn phòng; Phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm - Viện 3; Phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm - Viện 4 và Phòng tham mưu tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin - Văn phòng vì đã có 2 năm liên tục đạt “Tập thể lao động xuất sắc” (2019-2020).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2020 cho đồng chí Nguyễn Đình Trung (Viện trưởng Viện cấp cao 3); tặng Bằng khen cho 16 đồng chí vì đã có 2 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc có 2 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Bằng khen cho tập thể Văn phòng và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Bằng khen cho tập thể Viện 2 và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Bằng khen cho tập thể Viện 3 và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo tinh thần Công văn số 478/VKSTC-BVSTBPN ngày 13/02/2020 của VKSND tối cao về việc khen thưởng nữ cán bộ có thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Bằng khen cho tập thể Viện 1 và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 – 2020.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 13 đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Ngoài ra, Thủ tưởng Chính phủ tặng Bằng khen cho Viện cấp cao 3 do đã có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2013 đến năm 2020./.

Trân Định - Phi Sơn - Nguyễn Lánh