Dự và chỉ đạo hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp; các đồng chí lãnh đạo phòng thuộc VKSND tỉnh Đồng Tháp, các đồng chí lãnh đạo VKSND cấp huyện trực thuộc và tất cả các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên thuộc Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Hoàng Nghĩa, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Đồng Tháp trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát của Viện kiểm sát hai cấp trong 9 tháng năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo, hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2020, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch công tác năm, đánh giá nguyên nhân hạn chế, những chỉ tiêu công tác chưa đạt, biện pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm; đề xuất các giải pháp thực hiện.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị

Nhìn chung, đến Quý III năm 2020 VKSND tỉnh Đồng Tháp đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả tích cực trong các khâu công tác: triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đột phá năm 2020 của ngành Kiểm sát Đồng Tháp.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường, hiệu quả hơn; tích cực kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, không để quá hạn; chất lượng giải quyết án hình sự, dân sự được nâng lên; không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
 Đ/c Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng VKSND Tỉnh phát biểu tại hội nghị
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng –  Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chất lượng kháng nghị phúc thẩm đạt tỷ lệ cao.

Tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự...Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện kiểm sát hai cấp trong 9 tháng đầu năm mặc dù trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới, đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và bám sát chương trình, kế hoạch của đơn vị đã đề ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tập trung triển khai ngay việc tổ chức kiểm sát trực tiếp các cơ quan tư pháp, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, hoạt động của cơ quan tư pháp nhằm phát hiện vi phạm, kịp thời ban hành kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị vi phạm hoạt động tư pháp; quan tâm kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đảm bảo chất lượng; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức và công tác đánh giá cán bộ công chức, đẩy mạnh công tác đào tạo tại chỗ; thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định mới về thi đua, khen thưởng theo quy định của VKSND tối cao, xác định thi đua là tiền đề, động lực nhằm khuyến khích và tác động công chức, người lao động ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác thanh tra cần có trọng tâm và đảm bảo chất lượng, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra quy chế dân chủ.

Hoàng Anh - Thanh Sang