Vừa qua, tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Điện Biên đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu huỷ vật chứng, tài sản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 658/QĐ-CTHADS ngày 17/5/2023 và Quyết định số 668/QĐ-CTHADS ngày 22/5/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản và Quyết định về việc tiêu huỷ vật chứng, tài sản của 9 Bản án đã có hiệu lực pháp luật; 9 quyết định thi hành án.

leftcenterrightdel
    Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Các vật chứng, tài sản tiêu hủy, gồm: 2.900,6 gam heroin; 27,17 gam methamphetamine; cùng các hạng mục vật chứng, tài sản không còn giá trị sử dụng.

Tại địa điểm tiêu huỷ, Hội đồng tiêu huỷ đã xem xét, đối chiếu từng bản án, quyết định, kiểm tra tình trạng niêm phong các vật chứng, tài sản. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, tài sản, Hội đồng tiêu huỷ xác định đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng Bản án của Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên, đồng thời mở niêm phong và đưa ra tiêu huỷ với biện pháp đốt cháy thành than. Phế thải sau khi tiêu huỷ đã được đào hố chôn lấp toàn bộ.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra toàn bộ vật chứng, tài sản trước khi tiêu huỷ.

Quá trình tiêu huỷ vật chứng, tài sản được tiến hành với đủ các thành viên của Hội đồng và Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu huỷ vật chứng tài sản. Về thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự, thủ tục và thời gian tiến hành tiêu hủy vật chứng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã thực hiện đúng quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.

Phạm Thu Hằng