Sau khi đồng chí Triệu Thị Nga – Chánh Thanh tra thông qua quyết định trực tiếp kiểm sát số 161/QĐ-VKS-TTra-KT ngày 08/5/2023, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra sổ thụ lý khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và hồ sơ, tài liệu liên quan.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lò Minh Đức Trọng – Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên báo cáo bằng văn bản.

Qua kiểm sát nhận thấy: Đơn vị đã lập Sổ tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong tố tụng hình sự; việc vào sổ được thực hiện kịp thời, cập nhật đầy đủ các cột mục; hồ sơ kiểm sát cơ bản được lập theo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 5/9/2018 gồm đơn khiếu nại, thông báo thụ lý khiếu nại, quyết định phân công xác minh, kế hoạch xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập, báo cáo kết quả xác minh, quyết định giải quyết khiếu nại… Các quyết định giải quyết khiếu nại được ban hành trong thời hạn luật định, cơ bản đảm bảo về hình thức và nội dung.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số vi phạm, tồn tại như: Quyết định giải quyết khiếu nại chưa đảm bảo theo đúng nội dung hướng dẫn trong việc sử dụng mẫu số 09 quy định tại Thông tư liên tịch số 02; phân loại đơn chưa chính xác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Triệu Thị Nga – Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Triệu Thị Nga đã công bố bản dự thảo kết luận. Đồng chí Lường Văn Cường –  Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên tiếp thu nghiêm túc những ưu điểm, tồn tại Đoàn kiểm sát đã chỉ ra. Đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục những tồn tại, vi phạm để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Lê Dương