Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm: đồng chí Nguyễn Hữu Phước – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Pơ là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Phòng tài chính huyện đồng chí Cao Trung Thông làm thành viên. Đại diện VKSND huyện Đak Pơ đồng chí Y H Lam – Kiểm sát viên, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Y H Lam kiểm tra vật chứng, tài sản trước khi tiêu huỷ.

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng đã kiểm tra, đối chiếu xác định đúng và đầy đủ tang vật, vật chứng được thể hiện trong bản án của Tòa án và quyết định thi hành án. Sau khi kiểm tra hội đồng thống nhất áp dụng các biện pháp tiêu hủy phù hợp với từng loại vật chứng.

Qua kiểm sát, nhận thấy thành phần Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đúng theo Quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng và đúng theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định đối với việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Mỹ Hạnh