Ngày 30/12/2022, tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Điện Biên đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

Theo Quyết định số 254/QĐ-CTHADS ngày 26/12/2022, của Cục THADS tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản và Quyết định về việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của 8 Bản án đã có hiệu lực pháp luật, 8 quyết định thi hành án. Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản của 8 quyết định thi hành án dân sự. Trong số các vật chứng, tài sản tiêu hủy gồm có: 6.214 gam heroine; 707 gam Methamphetamine; và một số hạng mục vật chứng, tài sản không còn giá trị sử dụng.

leftcenterrightdel
                       Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản vi phạm trong 8 quyết định thi hành án dân sự.

Tại địa điểm tiêu hủy, Hội đồng tiêu hủy đã xem xét, đối chiếu từng bản án, quyết định kiểm tra tình trạng niêm phong các vật chứng, tài sản. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, tài sản, Hội đồng tiêu hủy xác định đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng Bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên Đồng thời, mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với biện pháp đốt cháy thành than, phế thải sau khi tiêu hủy đã được đào hố chôn lấp toàn bộ.

Quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản được tiến hành với đủ của các thành viên hội đồng và Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Về thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự thủ tục tiến hành tiêu hủy Cục Thi hành án  dân sự đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thi hành án dân sự. 

Phạm Thu Hằng