Ngày 7/5/2021, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Điện Biên đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên.

Theo Quyết định của Cục THADS tỉnh Điện Biên về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản và Quyết định về việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của 20 bản án đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản của 21 quyết định thi hành án dân sự.

Theo đó, các vật chứng, tài sản tiêu hủy gồm có: 9.716,4 gam heroine; 2.325,82 gam thuốc phiện; 28.221,884 gam Methamphetamine và nhiều hạng mục vật chứng, tài sản không còn giá trị sử dụng.

Tại địa điểm tiêu hủy, Hội đồng đã xem xét, đối chiếu từng bản án, quyết định, kiểm tra tình trạng niêm phong các vật chứng, tài sản. Hội đồng xác định đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng Bản án của TAND tỉnh Điện Biên. Đồng thời, mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy với biện pháp đốt cháy thành than những vật dễ cháy, đập vỡ, làm biến dạng những vật không đốt cháy được.

leftcenterrightdel

Hình ảnh Hội đồng tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản. 

Quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản được tiến hành với  đầy đủ các thành viên Hội đồng và Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Đại diện Viện kiểm sát kết luận, về thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự thủ tục tiến hành tiêu hủy, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã thực hiện đúng theo quy định tại Điều 125 Luật Thi hành án dân sự, Điều 33 Nghị định số 62 ngày 18/7/2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Thi hành án dân sự. 

 

Phạm Thu Hằng