Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Hà đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Hà, nhiệm kỳ năm 2023 – 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thạch Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Lộc Hà và toàn thể đoàn viên của Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Hà.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, trên tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Hà nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành khóa mới có 3 đồng chí, đồng chí Trần Văn Hải- Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn. Đồng thời, Đại hội đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Công đoàn huyện Lộc Hà khóa IV.

leftcenterrightdel
  VKSND huyện Lộc Hà tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ năm 2023 - 2028. (Ảnh: LN)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thạch Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện mong Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ phát huy hết năng lực, phẩm chất và uy tín trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công chức và người lao động của đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra. Đổi mới phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên và tổ chức tốt các phong phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, đưa phong trào công chức, người lao động của VKSND huyện tiếp tục phát triển, đạt những thành tích tốt đẹp hơn nữa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới năm 2023- 2028 đồng lòng, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở VKSND huyện Lộc Hà ngày càng vững mạnh, góp phần cùng Chi bộ và tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

                                                                                                                    

Lê Na