Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, VKSND huyện Kim Thành đã chủ động đẩy nhanh việc thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự và kiểm tra việc tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Kim Thành.

leftcenterrightdel
 Đoàn liên ngành làm việc tại UBND xã Tuấn Việt.

Trong hai ngày 22-23/7, VKSND huyện Kim Thành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã Tuấn Việt và Công an xã Liên Hòa.

Sau khi nghe Trưởng Công an các xã báo cáo tình hình công tác thi hành án hình sự và công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm từ ngày (1/12/2019 đến 15/7/2021), Đoàn kiểm sát đã trực tiếp tiến hành kiểm tra sổ sách nghiệp vụ, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ cũng như công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm tại địa phương.

Kết quả trực tiếp kiểm sát cho thấy, trong công tác thi hành án hình sự, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; hồ sơ được lập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; Công an cấp xã đã kịp thời tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giáo dục nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các bị án chấp hành nghiêm chỉnh quá trình thi hành án của mình.

Đối với công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, Công an cấp xã đã tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật; có sổ tiếp nhận, thụ lý; việc phân loại, xử lý được thực hiện đúng theo quy định.

Qua trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND cấp xã xác định còn một số vi phạm về việc thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý, theo dõi bị án chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương, không kịp thời đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với bị án chấp hành án treo đủ điều kiện.

Việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ, lấy lời khai ban đầu và chuyển tố giác tin báo về tội phạm tại công an cấp xã xác định còn một số vi phạm quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và chuyển tố giác tin báo về tội phạm như: Không lập biên bản tiếp nhận, chuyển tố giác tin báo về tội phạm không đảm bảo thời gian quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã trực tiếp hướng dẫn công an cấp xã trong việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định tại Điều 146 Bộ luật TTHS, Điều 44 Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Điều 7, 8 Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017 của liên ngành Trung ương quy định chi tiết, cụ thể về trách nhiệm của Công an cấp xã trong việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ, lấy lời khai ban đầu và chuyển tố giác tin báo về tội phạm.
 
Đàm Thị Trang