leftcenterrightdel
 Tập thể VKSND huyện Gò Công Đông. (Ảnh:minh họa)

Theo đó, thông qua công tác trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại 5/13 đơn vị UBND cấp xã trên địa bàn huyện trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, VKSND huyện Gò Công Đông phát hiện một số vi phạm.

Cụ thể, việc rút ngắn thời gian thử thách cho bị án: Nhiều trường hợp bị án đã chấp hành hơn ½ thời gian thử thách, nhưng UBND cấp xã chưa báo cáo và lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho các bị án, mặc dù trong suốt thời gian thử thách các bị án đã chấp hành tốt nghĩa vụ của mình.

Một số UBND cấp xã được giao giám sát giáo dục người chấp hành án treo vẫn còn nhận xét, đánh giá các bị án 3 tháng/lần (thay vì mỗi tháng/1 lần); thậm chí chưa thực hiện việc nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành án của bị án hàng tháng theo quy định trong một thời gian dài.

Trong thời gian thử thách bị án thường xuyên vắng mặt ở địa phương trên 60 ngày mà không có đơn xin vắng mặt và không có sự cho phép bằng văn bản của UNBD xã, nhưng hàng tháng UBND xã có mời bị án về cho bị án tự nhận xét và UBND xã nhận xét, đánh giá quá trình chấp hành án của bị án là vi phạm quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Thậm chí có bị án nhiều lần vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự như không có mặt theo yêu cầu của UBND xã, thường xuyên tụ tập gây mất trật tự, sử dụng trái phép chất ma túy nhưng UBND xã chưa tiến hành kiểm điểm để lập hồ sơ đề nghị Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an huyện tiến hành trình tự thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân huyện quyết định buộc bị án chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Từ những vi phạm trên, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất. Viện trưởng VKSND huyện Gò Công Đông kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông quan tâm chỉ đạo khắc phục các vi phạm được phát hiện nêu trên;

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát và giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương;

Tổ chức triển khai sâu rộng đến UBND, Công an cấp xã về thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và pháp luật có liên quan.

Thanh Phong - Mai Phong