Tham dự và chỉ đạo buổi công bố dự thảo kết luận có đồng chí Trần Công Hùng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai; các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên chính Phòng 8 VKSND tỉnh Gia Lai. Đại diện VKSND huyện Chư Pưh có đồng chí Nguyễn Hữu Sơn – Viện trưởng, cùng các đồng chí là Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi công bố.

Đại diện đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đình Xuân – Phó trưởng Phòng 8 – VKSND tỉnh Gia Lai đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra nghiệp vụ trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, thể hiện VKSND huyện Chư Pưh đã xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra đạt yêu cầu. Đồng thời cũng nêu lên một số hạn chế, thiếu sót trong công tác này.

Đồng chí chí Trần Công Hùng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai đã ghi nhận những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Chư Pưh tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; khắc phục những tồn tại, thiếu sót để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới.

Trịnh Thị Xây