Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao - Viện trưởng VKSND Cấp cao 3, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao 3: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Thành, Lâm Quang Trường, các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương, các đồng chí Trưởng, Phó phòng và các KSV Cao cấp.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong 5 năm qua (2015 - 2019) của VKSND Cấp cao 3 trong lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị đã thụ lý 11.353 vụ án các loại, trong đó án phúc thẩm thụ lý 9.086 vụ; án giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý 2.267 vụ. Tổng số án đã giải quyết trong kỳ là 10.221 vụ, đạt tỷ lệ 90%. Trong công tác giải quyết đơn, VKSND cấp cao 3 đã tiếp 13.271 lượt công dân đến khiếu nại và gửi đơn khiếu nại đúng quy định; lãnh đạo Viện đã tiếp 62 lượt công dân, đã tiếp nhận và phân loại 41.965 đơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Hoàng Ân)

Cùng với đó, VKSND Cấp cao 3 đã thực hiện nhiều chuyên đề nghiệp vụ và tổ chức Hội nghị, Hội thảo như: “Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án Dân sự” (năm 2015); “ Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án hành chính” (năm 2015); “Những nội dung mới trong thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo BLTTHS, BLTTDS và Luật Tố tụng hành chính năm 2015” (năm 2016); “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự” (năm 2017); “Rút kinh nghiệm án hành chính bị Tòa cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hủy án trong khu vực phía Nam” (năm 2017); “Nâng cao kỹ năng xét hỏi của KSV tại phiên tòa phúc thẩm hình sự” (năm 2019); “Thực trạng ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam từ ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực” (năm 2019).

Thông qua các phong trào thi đua, VKSND Cấp cao 3 đã đạt được những thành tích đó là: “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2015 và năm 2016; “Cờ ngành KSND” năm 2017, 2018 và 2019; “Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao” cho tập thể lao động xuất sắc 2 năm 2018, 2019; “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối” năm 2015, 2016, 2017, 2018…

Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân được vinh danh do có thành tích tiêu biểu nổi bật, là những tấm gương xuất sắc, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, là những hạt nhân nòng cốt đóng góp tích cực cho những thành tựu đã đạt được của VKSND Cấp cao 3 đó là: Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 1 tập thể và 7 cá nhân “đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018”; Giấy khen của Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 cho 3 đơn vị nghiệp vụ, 5 đơn vị cấp phòng và 20 cá nhân “Điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2019” - 7 cá nhân “có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020” - 1 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…- 1 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” - 1 tập thể, 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

leftcenterrightdel
Tập thể lãnh đạo VKSND Cấp cao 3 chúc mừng Viện THQCT & KSXX án hình sự nhận Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 đánh giá cao phong trào thi đua của VKSND Cấp cao 3 và các đơn vị trực thuộc, trong những năm qua đã phát huy kết quả tích cực với nhiều hình thức phong phú và đa dạng; không chỉ tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn coi trọng xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, KSV, công chức và người lao động, giúp đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội giao, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao 3  trao giấy khen của Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Hoàng Ân)

Để tiếp tục phát huy, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, đồng chí Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 đề nghị Đảng ủy, Chi ủy các Viện nghiệp vụ, Văn phòng cũng như các phòng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiều nội dung.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lâm Quang Trường trao giấy khen của Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Hoàng Ân)

Tiếp tục xây dựng phong trào thi đua có nội dung thiết thực, biện pháp cụ thể, hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế trong từng giai đoạn cụ thể, tránh phô trương, hình thức…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng VKSND Cấp cao 3  trao giấy khen của Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Hoàng Ân)

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục để thu hút được đông đảo công chức, người lao động tham gia tích cực, tự giác phấn đấu nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, người lao động. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng kịp thời, là động lực thúc đẩy công chức và người lao động yêu Ngành, yêu nghề, cống hiến sức lực, tài năng và trí tuệ cho việc xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel
 
Đề nghị cấp ủy Đảng, các Viện nghiệp vụ, Văn phòng và các phòng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục phát hiện và quan tâm chăm lo bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa những nhân tố điển hình tiên tiến, tao ra khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ công chức và người lao động.

Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Ngành KSND, 5 năm thành lập VKSND Cấp cao. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 tin rằng, phong trào thi đua 5 năm tiếp theo của VKSND Cấp cao 3 sẽ ngày càng phát triển chất lượng hơn, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, gặt hái thêm nhiều thành tích, góp phần xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp của đất nước.

Trân Định - Phi Sơn