leftcenterrightdel
Trung tướng Tạ Quang Khải cùng đoàn công tác nghe báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của KSQS khu vực 21. 

Đoàn công tác kiểm tra chuyên sâu đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố của VKQS khu vực 21 trong hai năm 2019 và 2020; kiểm tra toàn diện trên các mặt công tác trong năm 2020; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, nhân viên VKSQS khu vực 21 trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSQS khu vực 21 trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự; đề ra yêu cầu, biện pháp để VKSQS sự khu vực 21 khắc phục, thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn công tác cũng đã trực tiếp trao đổi, tiếp thu, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, nhân VKS Quân sự khu vực 21 thuộc thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Nguyễn Cơ Thạch