Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Tổ Kiểm sát viên VKSND tối cao cùng Thủ trưởng một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã nêu rõ mục đích, nội dung cuộc họp. Theo đó, việc tổ chức cuộc họp nhằm thực hiện Kế hoạch số 66/KH-VKSTC ngày 12/4/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao và các chỉ đạo, kế hoạch liên quan đến việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (1960-2020).

Đồng thời, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã thông tin một số nội dung trong việc kiện toàn các Ban như: Ban chỉ đạo, Ban nội dung, Ban giúp việc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Tại cuộc họp, Văn phòng VKSND tối cao đã báo cáo việc thực hiện chuẩn bị tài liệu của đơn vị phục vụ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, gồm các nội dung như: Biên soạn cuốn sách: “Các bài nói, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về VKSND”; xây dựng dự thảo diễn văn của lãnh đạo VKSND tối cao, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND; chỉnh trang, thu thập, bổ sung tư liệu Phòng truyền thống của VKSND tối cao; gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ ngành KSND qua các thời kỳ; tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành…

Cũng tại cuộc họp, các đồng chí thành viên Tổ Kiểm sát viên VKSND tối cao cùng Thủ trưởng một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao gồm: Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Cục Kế hoạch - Tài chính… đã báo cáo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao nhằm phục vụ, hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đã phát biểu kết luận cuộc họp. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND là một sự kiện, một nhiệm vụ quan trọng của toàn Ngành trong năm 2020, do đó các đơn vị, VKSND các cấp phải chung tay để thực hiện cho tốt công việc này.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận cuộc họp. 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã cho ý kiến đối với các nội dung công việc cụ thể như: Việc biên soạn cuốn Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển VKSND Việt Nam; biên soạn cuốn sách Lịch sử VKSND Việt Nam; xây dựng Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của VKSND qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Việc biên soạn cuốn sách “Các bài phát biểu, bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về VKSND”, cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành KSND”; các công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND khác như: Thi đua khen thưởng, tuyên truyền, tổ chức họp báo, tài chính, tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi viết về Ngành, giải văn nghệ, thể thao trong ngành KSND…

Cho rằng thời gian còn rất ngắn, công việc là rất nhiều, do đó đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp thực hiện các công việc cần tập trung, cố gắng, trách nhiệm hơn nữa, định ra mốc thời gian cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí trong Ngành như Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát tiếp tục triển khai theo Kế hoạch, tuyên truyền đậm nét các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

Đắc Thái