leftcenterrightdel
 

Các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Trung ương và thủ trưởng một số đơn vị liên quan cùng tham dự cuộc họp.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì và điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Nội dung, các thành viên Ban Nội dung đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự kiến bảng phân công công việc của Ban Nội dung.

Cụ thể, gồm các nội dung, đó là: Biên soạn cuốn Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển VKSND Việt Nam; biên soạn cuốn sách “Lịch sử VKSND Việt Nam”; xây dựng Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của VKSND qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Bên cạnh đó, biên soạn cuốn sách “Sự lãnh đạo của Đảng đối với ngành KSND”; biên soạn cuốn sách “Các bài phát biểu, bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về VKSND”; công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND; xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng thời, sưu tầm, hệ thống hóa các nghị quyết, chỉ thị, văn kiện khác của Đảng, các văn bản pháp luật (Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND, các đạo luật về tư pháp…), các tư liệu khác; hình ảnh, hiện vật, phim về ngành KSND qua 60 năm tổ chức và hoạt động, trưng bày tại Phòng truyền thống của VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, trưởng Ban Nội dung kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Nội dung cơ bản thống nhất với dự thảo phân công công việc cũng như các ý kiến phát biểu, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Nội dung để triển khai thực hiện.

Theo đó, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công để thành lập các nhóm thực hiện. Ban Nội dung do đồng chí Lê Hữu Thể, Kiểm sát viên VKSND tối cao, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt đồng chí Trưởng Ban hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhóm xây dựng kế hoạch và thực hiện; đồng thời, ký kế hoạch hoạt động chung của Ban Nội dung.

Bên cạnh đó, các nhóm cần xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm mình (bao gồm các công việc cụ thể, người thực hiện, yêu cầu về nội dung, hình thức, thời hạn hoàn thành và các nội dung khác) trước ngày 15/8/2019 để xây dựng Kế hoạch chung của Ban Nội dung báo cáo Trưởng Ban. Đồng thời, các nhóm chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí cụ thể cho hoạt động của nhóm mình để lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban trong năm 2019 và năm 2020.

Mặt khác, các đồng chí trưởng nhóm đề xuất các thành viên thuộc phạm vi quản lý của mình để thực hiện các hoạt động của nhóm, báo cáo lãnh đạo Ban thành lập các nhóm giúp việc; chịu trách nhiệm về công việc của nhóm mình; đồng thời, 3 tháng họp Ban Nội dung để đánh giá kết quả triển khai công việc.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nêu rõ, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công của từng nhóm, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban để được chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, phải có sự phối hợp giữa các nhóm, các đồng chí thành viên để việc thực hiện nhiệm vụ chung được tốt hơn.

Đối với nội dung liên quan đến việc Biên soạn cuốn Biên niên sử 60 năm xây dựng và phát triển VKSND Việt Nam; biên soạn cuốn sách “Lịch sử VKSND Việt Nam”, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng lưu ý, Ban Nội dung phải trao đổi, tham khảo, lựa chọn và tiếp thu ý kiến của những người là cán bộ của Ngành có tâm huyết, có kinh nghiệm và có sự am hiểu sâu sắc về ngành KSND.

 

P.V