Tập thể lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, đại diện lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao cùng các thành viên Ban Tuyên truyền tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát đã trình bày dự thảo kế hoạch công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020).

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp Ban Tuyên truyền về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND 

Theo dự thảo kế hoạch, mục đích công tác tuyên truyền là nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng để tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành KSND.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm cổ vũ các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Đồng thời, phát huy vai trò chủ đạo của các cơ quan báo chí của VKSND tối cao, các Tổ tuyên truyền của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương; chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; bảo đảm tính định hướng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả trong các hoạt động tuyên truyền.

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì và điều hành của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, các thành viên Ban Tuyên truyền đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với việc dự trù kinh phí cũng như các nội dung liên quan, như: Việc xây dựng đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND; tổ chức kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên; việc xây dựng và hoàn thành bộ phim truyền hình “Sinh Tử”; xây dựng, phát sóng phim tài liệu về truyền thống 60 năm ngành KSND Việt Nam;

Tổ chức hội diễn văn nghệ toàn ngành KSND; tổ chức hội thao toàn ngành KSND; tổ chức phong trào tìm hiểu về truyền thống 60 năm ngành KSND dưới hình thức tổ chức cuộc thi viết về “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”; tổ chức họp báo, phát hành các ấn phẩm, mở các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, các hình thức tuyên truyền khác...

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu tại cuộc họp 

Cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch cũng như các ý kiến về việc giao Tạp chí Kiểm sát là đơn vị thường trực, giúp việc Ban tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn cũng đã kết luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện, trong đó cần phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí của VKSND tối cao.

Đồng chí cũng yêu cầu thường trực Ban Tuyên truyền tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trong đó lưu ý bổ sung một số đơn vị có liên quan vào thành viên Ban Tuyên truyền, từ đó góp phần giúp cho công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND đạt hiệu quả, chất lượng, theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Đắc Thái