Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao.

Về phía lãnh đạo Báo BVPL tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Lâm Huy Chiêu, Vũ Mạnh Hà.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp 

Theo báo cáo của Tổng Biên tập Báo BVPL Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc, căn cứ theo Kế hoạch 152/KH-VKSTC ngày 30/8/2019 của VKSND tối cao, Báo được giao chủ trì thực hiện 6 nhiệm vụ tăng thêm, phục vụ công tác tuyên truyền, gồm: Tổ chức hội diễn văn nghệ toàn ngành KSND; tổ chức hội thao toàn Ngành; tổ chức tìm hiểu truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành KSND, tổ chức cuộc thi viết về “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”. Đồng thời, phát hành các ấn phẩm đặc biệt báo in; nâng cấp giao diện, mở các chuyên trang, chuyên mục, các hình thức tuyên truyền khác trên Báo điện tử Bảo vệ pháp luật.

Cùng với đó, Báo Bảo vệ pháp luật còn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ khác như: Xây dựng Đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND; tổ chức họp báo...

leftcenterrightdel
Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại buổi làm việc 

Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng cho biết, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Báo Bảo vệ pháp luật đã ban hành Kế hoạch về việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tuyên truyền. Nhiệm vụ thời gian tới là rất lớn và với các nhiệm vụ tăng thêm được giao, Báo BVPL mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện từ phía Lãnh đạo VKSND tối cao, các cơ quan, đơn vị liên quan trong Ngành để Báo có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lãnh đạo Báo Bảo vệ pháp luật cũng đã báo cáo dự thảo Kế hoạch chi tiết triển khai tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND về quy mô, hình thức tổ chức và các điều kiện bảo đảm để thực hiện các chương trình...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo: Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao dự và tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Kế hoạch chi tiết kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao đã phát biểu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch tuyên truyền của Báo BVPL về các nội dung liên quan như: Quy mô, đối tượng tham gia, thời gian và địa điểm tổ chức, nội dung, hình thức tiết mục văn nghệ, thể thao; quy mô, đối tượng dự thi, hình thức tổ chức, cơ cấu giải thưởng cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát và bản lĩnh Kiểm sát viên”, cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm xây dựng và phát triển ngành KSND”… Đồng thời cho ý kiến đối với dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tăng thêm phục vụ công tác tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Tuyên truyền 60 năm thành lập ngành KSND biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của Báo Bảo vệ pháp luật trong việc tham mưu, đề xuất tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch 152 của VKSND tối cao; đồng thời khẳng định, Báo đã chủ động trong công việc được phân công theo Kế hoạch của VKSND tối cao hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Tuyên truyền 60 năm thành lập ngành KSND phát biểu chỉ đạo

Cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch triển khai tuyên truyền mà Báo Bảo vệ pháp luật trình bày tại cuộc họp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã cho ý kiến, làm rõ hơn một số nội dung được thảo luận tại cuộc họp liên quan đến quy mô, hình thức, đối tượng, thời gian và kinh phí tổ chức các chương trình.

Đồng chí nhấn mạnh, căn cứ theo Kế hoạch số 152/KH-VKSTC ngày 30/8/2019, với các nhiệm vụ được giao chủ trì tổ chức và phối hợp thực hiện, Báo BVPL cần triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung đã được nêu trong Kế hoạch của VKSND tối cao.

Trong đó, thông qua hoạt động tuyên truyền phải làm sao giúp mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành hiểu về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của của Ngành, đồng thời nhằm cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp.

Đồng chí Phó Viện trưởng Trần Công Phàn chỉ đạo, sau cuộc họp, Báo Bảo vệ pháp luật tập hợp các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch gửi các thành viên trong Ban Tuyên truyền, với tinh thần rất khẩn trương để trong tháng 12/2019 có văn bản chính thức gửi các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành KSND biết, thực hiện, nhất là các nội dung liên quan đến hội diễn văn nghệ, giải thể thao toàn ngành KSND và các cuộc thi viết, tìm hiểu về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của ngành KSND.

Đắc Thái