Với hình thức thi trực tuyến trên mạng internet, theo đường link trang tin điện tử Đảng bộ TP Đà Nẵng, địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn.  Người dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và thực hiện 1 bài tự chọn (gồm các thể loại: bài viết, video clip, dưới dạng multimedia và dạng infographics) cho mỗi tuần thi.

Phần thi trắc nghiệm, mỗi tuần sẽ có bộ 20 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung khác nhau. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và người dự thi chọn 1 đáp án đúng trong 4 đáp án. Phần thi tự chọn, người dự thi tự chọn thực hiện 1 trong 3 câu hỏi tự luận ban tổ chức đã đưa ra.

Trong một lần thi, người dự thi thực hiện 1 nội dung tự chọn và thể hiện bằng 1 trong số 4 hình thức sau: (1) Bài viết, (2) video clip, (3) thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia, (4) thiết kế tin, bài dưới dạng infographics (về dung lượng, bài viết không quá 1.500 từ, video clip không quá 5 phút, thiết kế tin, bài dưới dạng multimedia hoặc infographics không quá 50MB).

leftcenterrightdel
  Đảng viên Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ VKSND Đà Nẵng hưởng ứng, tham gia sôi nổi, nhiệt tình cuộc thi. (Ảnh: LC)

Cuộc thi kéo dài trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 1/11/2022 đến ngày 27/11/2022. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; là hoạt động đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và bài viết “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hưởng ứng cuộc thi Chi bộ 2 đã quán triệt tinh thần đến toàn thể đảng viên Chi bộ, với tổng số 14 đảng viên chính thức. Thời điểm diễn ra cuộc thi tháng 11 (tháng cuối cùng kết thúc năm công tác kiểm sát 2022) nhưng với sự phấn đấu nỗ lực của từng cá nhân với mục tiêu  “hoàn thành nhiệm vụ tốt nhiệm vụ đảng viên” nên 100%  đảng viên và 1 quần chúng do Chi bộ 2 quản lý đã hoàn thành 4 tuần thi trắc nghiệm và phần thi tự chọn trước thời gian quy định, điểm số thi trắc nghiệm các tuần đạt cao, các bài tự luận đều đầu tư có chất lượng…

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung, công chức, người lao động VKSND hai cấp thành phố Đà Nẵng nói riêng tìm hiểu đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XIII và chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022.

Qua cuộc thi công chức, Đảng viên  nhận thức sâu sắc, tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện, từ đó tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

 


Lương Thị Chung (VKSND TP Đà Nẵng)