Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao chủ trì Hội nghị; toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Thanh tra VKSND tối cao tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Thanh tra VKSND tối cao, trong năm 2022, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tiến hành 3 cuộc thanh tra theo kế hoạch về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng; thanh tra toàn diện các mặt công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND tặng Thanh tra VKSND tối cao.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra thiếu sót, vi phạm, đồng thời có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm. Qua thanh tra, đã yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 175 triệu đồng.

Đơn vị cũng tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao tiến hành 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu.

Trong năm, đơn vị tiến hành 57 cuộc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND cấp cao tại Hà Nội, VKSND các tỉnh, thành phố: Nam Định, Ninh Thuận, Bình Dương, Hải Phòng, Hà Giang. Ban hành 6 Thông báo kết quả kiểm tra và 1 công văn yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt, triển khai đến công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương nội vụ.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, Thanh tra đã tiếp nhận đơn gửi Viện trưởng VKSND tối cao, đã phân loại, xử lý đạt tỉ lệ 99%. Tổng số đơn gửi đến Thanh tra VKSND tối cao là 340 đơn (289 việc). Đã phân loại, xử lý 332 đơn (284 việc) đạt tỉ lệ 97,6% số đơn và 98,2% về số việc).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối tặng tập thể Phòng 1, Thanh tra VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành KSND cho 2 cá nhân.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 4 cá nhân.

Ngoài ra, kết quả về công tác tham mưu việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Ngành; công tác tham mưu việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác xây dựng thể chế, đề tài, đề án và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị trong năm 2022 của đơn vị cũng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của Thanh tra VKSND tối cao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, năm 2022, Thanh tra VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng, đoàn kết để hoàn tốt nhiệm vụ của mình, giữ vững đạo đức công vụ, đóng góp vào những thành tích chung của ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung trong Chỉ thị công tác của Ngành, Chương trình công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao và của đơn vị; đồng thời quán triệt các văn bản mới trong lĩnh vực Thanh tra, trong đó có Luật Thanh tra năm 2022 vừa được Quốc hội thông qua; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thanh tra để phù hợp với các quy định mới của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục tham mưu triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra; nâng cao chất lượng công tác theo dõi kiểm tra sau thanh tra.

Mặt khác, đơn vị tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành; triển khai xây dựng Đề án tăng cường kiểm soát nội bộ trong ngành KSND nhằm chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra; tổ chức lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ thanh tra… 

Để làm được điều đó, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị lãnh đạo và công chức trong đơn vị luôn giữ gìn sự đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cao nhấn mạnh, công tác thanh tra phải xác định là một trong những biện pháp để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Ngành; đồng thời bày tỏ tin tưởng, năm 2023, Thanh tra VKSND tối cao tiếp tục phát huy sự đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu để đạt được nhiều thành tích nổi bật hơn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tặng các tập thể.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao tặng các cá nhân.
P.V