leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2023, trong đó có nội dung trọng tâm là: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay.

Trong những năm gần đây, VKSND tỉnh Quảng Ninh luôn xác định: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là khâu công tác đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ bằng nhiều giải pháp... đặc biệt trong đó, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã chủ động tranh thủ sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo và phòng chuyên môn của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao, của Tỉnh, các cấp chính quyền địa phương trong việc mua sắm trang thiết bị về công nghệ thông tin, nổi bật như: Năm 2022 đã xin hỗ trợ mua sắm 10 bộ thiết bị phục vụ ghi âm, ghi hình có âm thanh, với kinh phí gần 1 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Buổi tập huấn có sự tham gia của đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục 2, VKSND tối cao và các lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh. 

Nhằm chủ động triển khai, sử dụng có hiệu quả thiết bị được trang cấp cho VKSND hai cấp, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn, trao đổi giữa các đơn vị VKSND hai cấp về nghiệp vụ hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh do Kiểm sát viên thực hiện; quy trình bảo quản, lưu trữ, sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Mặc dù BLTTHS năm 2015 có quy định, Liên ngành Trung ương có ban hành Thông tư liên tịch số 03/2018 ngày 01 tháng 12 năm 2018; Viện trưởng VKSND tối cao  ban hành Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 21 tháng 7 năm 2020 quy định về trình tự, thủ tục trực tiếp ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, lấy lời khai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, quy định việc bảo quản, lưu trữ, sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có trang thiết bị, hướng dẫn triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 VKSND TP Cẩm Phả và VKSND TP Uông Bí thực hành phần hỏi cung ghi hình có âm thanh tại phòng hỏi cung và thiết bị di động được trang cấp. 

Để đáp ứng yêu cầu công tác, trong khi chờ hướng dẫn của cấp trên, các đơn vị VKS hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh đối với những vụ án phức tạp, các trường hợp Kiểm sát viên trực tiếp thực hiện hỏi cung, ghi lời khai trong giai đoạn truy tố... trong đó, có 2 đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả là VKSND thành phố Cẩm Phả và VKSND thành phố Uông Bí.

Để làm rõ dự thảo Hướng dẫn tạm thời về hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh, tại hội nghị, VKSND thành phố Cẩm Phả đã thực hành phần hỏi cung ghi hình có âm thanh tại phòng hỏi cung tiêu chuẩn về cách âm và thiết bị ghi hình. Sau đó, VKSND thành phố Uông Bí thực hành phần lấy lời khai có ghi hình có âm thanh bằng thiết bị di động được trang cấp, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Sau phần thực hành của 2 đơn vị VKSND thành phố Cẩm Phả, Uông Bí. Các đơn vị đã phát biểu trao đổi, tham gia góp ý từ thực tiễn công tác để hoàn thiện hướng dẫn triển khai thực hiện ở cả hai cấp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục 2, VKSND tối cao phát biểu tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục 2, VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo, tham gia góp ý vào dự thảo hướng dẫn, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, đi đầu trong việc chuyển đổi số của ngành Kiểm sát Quảng Ninh trong những năm gần đây. Đồng thời, yêu cầu VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong  năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Nhiếp Văn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục 2, VKSND tối cao. Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị VKSND hai cấp tiếp tục triển khai thực hiện việc ghi âm, ghi hình có âm thanh với tinh thần tận dụng trang thiết bị hiện có, vừa học vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, nhất là tham khảo trao đổi với các đơn vị đã thực hiện có kinh nghiệm như: VKSND thành phố Cẩm Phả, VKSND thành phố Uông Bí, từ đó từng bước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Khánh Quyên