Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu VKSND 2 cấp trong tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, những tháng đầu năm 2022,  tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội và ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của Viện kiểm sát hai cấp. Tuy nhiên, do có sự triển khai quyết liệt và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp nên 128/130 chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với Kế hoạch, trong đó có 54/130 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành (tăng 7 chỉ tiêu so với năm 2021).

Cụ thể, tổng số cuộc kiểm sát trực tiếp trong các lĩnh vực công tác vượt 82 cuộc (tăng 12 cuộc với năm 2021); xác định 125 vụ án là án trọng điểm vượt 6% (tăng 21 vụ so với năm 2021); ban hành 218 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong các lĩnh vực công tác, vượt 151 kiến nghị (tăng 18 kiến nghị so với năm 2021); ban hành 38 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm, vượt 10 kiến nghị; tỷ lệ bắt tạm giữ, tạm giam chuyển xử lý hình sự đạt 99,9%, vượt 2,99%,…

Công tác tự đào tạo được chú trọng, tăng cường, đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ và 2 hội nghị tập huấn về công tác khác; ban hành 56 Thông báo rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác, vượt 28 thông báo (tăng 24 thông báo so với năm 2021).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Viết Vượng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiệp vụ năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành được triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Cùng với đó, Viện Kiểm sát hai cấp đã chủ động đổi mới và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành để thích ứng linh hoạt trong thời điểm dịch bệnh, qua đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả.

VKSND hai cấp tỉnh Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan nội chính, kịp thời báo cáo cấp ủy về quan điểm, đường lối xử lý vụ án, vụ việc phức tạp, tham nhũng, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, bảo đảm giải quyết vụ việc đúng pháp luật và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh, Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đề nghị các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, để đánh giá kết quả thực hiện nghiệp vụ của đơn vị mình và nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 2/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao để xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác năm 2023 sát, đúng yêu cầu, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình.

Tố Uyên