Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính VKSND tỉnh có các đại biểu đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu đại diện các cơ quan thuộc Khối Nội chính; tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện; Trưởng, Phó Trưởng các phòng nghiệp vụ; Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp thuộc VKSND tỉnh. Hội nghị do đồng chí Lê Xuân Hải - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang chủ trì.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, VKSND tỉnh đã thực hiện việc báo cáo tổng kết công tác năm 2021 bằng video clip. Theo đó, năm 2021, tuy chịu tác động tiêu cực, ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình tội phạm gia tăng nhưng kết quả công tác của VKSND tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; đơn vị đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ do Ngành và Quốc hội giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Viện, đồng chí Trần Văn Thìn - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang báo cáo triển khai Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 4/1/2022 của VKSND tỉnh An Giang về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022. Theo đó, năm 2022 VKSND tỉnh An Giang xác định các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đó là: “Tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, chất lượng thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; tập trung thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; sắp xếp, kiện toàn, đội ngũ công chức; phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị; cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm này, VKSND tỉnh An Giang đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân công tổ chức thực hiện”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Xuân Hải - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trao “Cờ dẫn đầu phong trao thi đua khối” năm 2021 cho các đơn vị 

Nhằm đóng góp thêm các giải pháp thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 từ cấp cơ sở, Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham luận trình bày trực tiếp tại Hội nghị về thực tiễn kết quả công tác, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và 01 tham luận bằng video clip chia sẻ những biện pháp đổi mới, cách làm hay trong năm 2021.

Trong lĩnh vực công tác được phân công, 02 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Văn Thạnh và Trần Văn Thìn đã đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo, định hướng nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả công tác trong năm mới đối với các đơn vị trực thuộc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Xuân Hải - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hải ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của công chức, người lao động đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, góp phần tạo nên thành tích chung của ngành Kiểm sát tỉnh An Giang trong năm 2021. Bên cạnh đó đồng chí cũng đã nêu ra những khó khăn, thách thức trong năm 2022, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh đã đề ra tại Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Phó Viện trưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
leftcenterrightdel
  Đồng chí Trần Văn Thìn - Phó Viện trưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Với bề dày thành tích của một đơn vị được anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, năm 2021 VKSND tỉnh An Giang tiếp tục vinh dự nhận “Cờ thi đua của Chính phủ”, 5 năm liên tục (từ năm 2017 đến năm 2021).

Phi Sơn - Tấn Để