Tham dự hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; Thủ trưởng, lãnh đạo cấp phòng, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện, Viện kiểm sát quân sự cáp quân khu và khu vực…

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị 

Tại hội nghị tập huấn, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã đề cập đến tình hình, thực trạng lộ lọt bí mật Nhà nước thời gian qua; giới thiệu các nội dung mới cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và các quy định của pháp luật khác có liên quan; kết quả và các biện pháp công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới.

Đồng thời, Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung cũng đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của các cán bộ, công chức ngành Kiểm sát về các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ mí mật Nhà nước, những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Thượng tá Đặng Thị Hồng Nhung truyền đạt các nội dung về bảo vệ bảo vệ bí mật Nhà nước tại hội nghị 

Theo đó, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 gồm 5 chương, 28 điều, khẳng định việc bảo vệ bí mật Nhà nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; đồng thời, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau khi nghe chuyên gia trình bày nội dung về bảo vệ bí mật Nhà nước và ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã phát biểu khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết và cấp bách của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, nhận thức và xác định rõ vai trò đặc biệt của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, thời gian qua, lãnh đạo VKSND tối cao luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và coi nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước là yêu cầu bắt buộc trong tất cả các công tác và chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trong Ngành.

Do đó, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức về bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị trong toàn Ngành, từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Từ nhận thức để chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, khắc phục những tồn tại, hạn chế từ đó góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành KSND trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp sau hội nghị tiếp tục quán triệt, triển khai những nội dung của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018, tài liệu được trình bày tại hội nghị của Cục An ninh chính trị nội bộ và các văn bản có liên quan đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Trong đó, có Chỉ thị số 03 ngày 3/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành KSND.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp rà soát, kiểm tra đối với các nội dung liên quan đến việc đóng dấu mật, công tác về bảo mật đối với việc sử dụng tài liệu, quản lý tài liệu và công tác an toàn đối với hệ thống máy tính cá nhân để có những đề xuất tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề nghị các đơn vị liên quan như Văn phòng, Vụ 14, Vụ 15, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin… thời gian tới cần phối hợp để xây dựng danh mục bí mật Nhà nước trong ngành trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến; rà soát, sửa đổi Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành KSND; tham mưu, trình lãnh đạo Viện ban hành Chỉ thị về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Ngành; tham mưu ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong ngành KSND; đồng thời tham mưu thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành KSND…

Hình ảnh lãnh đạo một số đơn vị tham luận tại hội nghị

leftcenterrightdel
Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Tiến Long phát biểu 
leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 1 Lê Đức Xuân phát biểu
leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 14 Hoàng Thị Quỳnh Chi phát biểu

 

 

Đắc Thái